Ana Sayfa
English

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Geç Hitit şehri olan Gurgum’un bulunduğu yerde kurulmuştur. Sistematik bir kazı yapılmamış olmasına rağmen bir çok Hitit anıtı bulunmuştur. Buluntuların çoğu şehir merkezinden gelmektedir. Bunların da çoğunluğu sonraki devir yapılarında kullanılmış olarak ikincil mevkilerde bulunmuştur. Erken yıllarda bulunan eserlerin bir kısmı çeşitli yabancı müzelere (New York, Paris, Berlin, Tiflis, St. Petersburg, Boston, Kudüs), bir kısmı da İstanbul ve Adana müzelerine gitmiştir. Daha sonraki buluntular Kahramanmaraş Müzesinde toplanmıştır.

Gurgum krallığının M.Ö. 8. yüzyıl sonuna kadar devam etmiş olduğu bilinmektedir. Bulunan eserlerin çoğu 9. ve 8. yüzyıla tarihlenmekle birlikte, I. Larama steli gibi M.Ö. 10. yuzyıla ait eserler de vardır.

Anıtsal buluntuların büyük bir kısmını mezar stelleri oluşturmaktadır. Bunların üzerinde yaygın olarak görülen "yemek sahnesi" motifi ismini üstünde yiyecekler bulunan bir masa etrafında oturmuş aile bireylerinin tasvir edilmesinden dolayı almıştır. Ancak yemek masasının daha sembolik bir manası olmalıdır. Masa etrafındakiler çoğunlukla yemek yerken değil, ellerinde günlük mesleklerini simgeleyen nesneler tutarken betimlenmişlerdir: katip bir kalem ve yazı tahtasıyla, ev kadını öreke ve aynayla, çiftçi buğday başağıyla, şarap taciri üzüm salkımıyla, tüccar teraziyle, asker yay ve kılıçla, vs.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Kraliyet anıtları
I. Larama steli II. Halparuntiya heykeli Maraş aslanı - III. Halparuntiya Asatiwasu heykeli Yazıtlı aslan Kral heykeli Heykel başı II. Larama(?) steli
Stel ve heykeller
Kapı aslanı lion Afşin'de bulunmuş kapı aslanı - B. Bilgin, 2015 Sfenks, sütun kaidesi(?) Fırtına tanrısı steli Hasancıklı bulunmuş heykel - B. Bilgin, 2015
Pazarcık, Karaçay köyünde bulunmuş Fırtına tanrısı steli - B. Bilgin, 2015 Fırtına tanrısı steli Fırtına tanrısı steli Arabalı av sahnesi Yazıtlı kaide parçası
Mezar stelleri
Mezar steli Mezar steli Mezar steli, Mağralı Mahallesi - B. Bilgin 2015 Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli, Doğanlıkarahasan (Pazarcık) köyü - B. Bilgin, 2015 Mezar steli Mezar steli, K.Maraş - B. Bilgin, 2015 Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli, Minehöyük - B. Bilgin, 2015 Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli, Yörükselim Mahallesi - B. Bilgin, 2015 Mezar steli, K.Maraş - B. Bilgin, 2015 Mezar steli, Pazarcık - B. Bilgin, 2015 Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli, K.Maraş (Gaziantep Müzesi) - F. Anıl, 2018 Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli, K.Maraş - B. Bilgin, 2015 Mezar steli Mezar steli Mezar steli, Bertiz köyü - B. Bilgin, 2015 Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steli Mezar steliResim kaynakları:
Bora Bilgin, 2003, 2006, 2015.
Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, 2011.
Tayfun Bilgin, 2010, 2014, 2017.
Figen Anıl, 2018.
Stefan Przeworski, Syria 17, 1936.
Winfret Orthmann, Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971.
Metropolitan Museum of Art, New York.
www.pompanon.fr