Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel

Bazalt taşa işlenmiş stelde bir sandalyede oturan kadın sağ elinde bir ayna ve ileri uzattığı sol elinde üzerine bir kuş konmuş olan bir lir tutmaktadır. Kadının kucağında benzer şekilde giyinmiş yüzü kadına dönük şekilde bir kız çocuğu oturmaktadır. Stel 56 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğindedir. Yaklaşık M.Ö. 950-875 yıllarına tarihlenir. Buluntu yeri ile ilgili bilgi yoktur ancak Puchstein tarafından Maraş'ta görüldüğü not edilmiştir. Muhtemelen buradaki Amerikan misyonunun aracılığı ile 1891 yılında New York Metropolitan Müzesinin envanterine girmiştir.

J.H. Haynes, 1884

İlgili yayınlar:
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz: Zabern, 2000. (C 64)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/19)

Resim kaynakları:
John Henry Haynes, 1884, Photographs of Asia Minor (#4776), Cornell University.