Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Yazıtlı Kaide Parçası

Parçanın birbirine dik iki yüzünde Luwi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıt (MARAŞ 7) mevcuttur. A yüzündeki yazıtın soldan sağa 90 derecelik bir açıyla dönüyor olması bu yüzeyin kaidenin üst yüzeyine denk geldiğine işaret eder ki B yüzeyindeki yazının yönü de bunu desteklemektedir. Ayrıca A yüzeyinde yazının üst tarafında bulunan boş bant ve en üst kenarında izi görülen girinti buraya bir heykel veya stel oturtmak için kullanıldığına işaret etmektedir. Kısa olmasından ötürü içeriği net değildir ancak Gurgum şehrinin ismi geçmektedir. M.Ö. 9. yüzyılın ikinci yarısına ait oldugu tahmin edilmektedir. Mevcut parçanın A yüzü 29 cm, B yüzü 21 cm yüksekliğinde, ve genişliği 28 cm'dir. Otto Puchstein tarafından 1883 yılında Maraş'taki American misyonunda görevli Henry Marden'in elinde olduğu belirtilmiş ve bu kişiden doğru parça 1890 yılında New York Metropolitan Müzesine gitmiştir.

A yüzü - NY MMA B yüzü - J. D. Hawkins, 2000 (NY MMA) J. D. Hawkins, 2000

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 279–80 ve levha 130. (MARAŞ 7)

Resim kaynakları:
Metropolitan Museum of Art, New York.
J. David Hawkins, 2000.