Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel parçası

Bazalt taşa işlenmiş stel veya ortostat parçasında elinde bir yay tutan sakallı erkek figürü görülmektedir. Mevcut parça yaklaşık 87 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğindedir. Adana Müzesinde bulunmaktadır.


H. H. von der Osten, 1930 D. Bonatz, 2000


İlgili yayınlar:
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz, 2000. (C 7)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/11)


Resim kaynakları:
Hans H. von der Osten, OIC 8, 1930.
Dominik Bonatz, 2000.