Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Yazıtlı Blok

Bir yüzünde Luvi hiyeroglifi ile işlenmiş bir 4 satırlık bir yazıt parçası (MARAŞ 10) bulunan blok, yaklaşık olarak 1935-1936 yıllarında Adana Müzesi envanterine buluntu yeri Maraş olarak kaydedilmiştir. Yüksekliği 0,67 metre, derinliği 0,52 metre ve yazıtlı dar yüzeyi 0,30 metre genişliğindedir. İlk iki satırında tanrıça Kubaba ve tanri Karhuha isimleri okunmaktadır.

J. D. Hawkins, 2000

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 280 ve levha 131. (MARAŞ 10)

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.