Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Kral heykeli

Oldukça aşınmış bazalt taştan uzun etekli bir kıyafetle betimlenmiş erkek heykeli muhtemelen bir hükümdara aittir. Baş kısmı kırık olan heykel 1970li yıllarda Kahramanmaraş'ın 60 km kadar doğusundakı Pazarcık'ta bulunmuştur, ancak orijinal buluntu yeri ile ilgili detaylı bilgi yoktur. Heykelin sol tarafına kemere asılı bir kılıç işlenmiştir; sağ tarafında ise 3-satırlık Luvice yazıt görülmektedir. Yazıt muhtemelen heykelin arkasına doğru da devam etmektedir ama hiçbir izi kalmamıştır. Yaklaşık 1,32 metre yüksekliğinde ve 32 cm genişliğindedir. Stil olarak MÖ 9. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmektedir.


B. Bilgin, 2015 B. Bilgin, 2015 J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 276–77 ve levha 128. (MARAŞ 13)
Massimo, P. "Una nuova iscrizione luvio-geroglifica del museo di maras," FsMeriggi, 1979: 501–7.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2015.
J. David Hawkins, 2000.