Ana Sayfa
English

Sultanhanı Anıtı

Bir kaide ve bir stelden oluşan ve üzerlerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış metinler bulunan anıt iki farklı yerde bulunmuştur. ‘Sultanhan I Yazıtı’ olarak bilinen kaide bölümü, Sultanhanı kasabası yakınlarında Kayseri-Sivas demiryolunun inşası sırasında 1928 yılında, ‘Sultanhan II Steli’ olarak bilinen stel bölümü ise 1939 yılında bir tarlada bulunmuştur. Stelin, yuvarlatılmış üst bölümü dahil her yüzü, benzer şekilde kaidenin de üst yüzeyi ile biri eksik olan dört dikey yüzü yazılıdır. Tüm metinler tek bir yazıtı oluşturur. Yazıtın sahibi Sarwatiwara’nın Tabal Kralı Wasusarma’nın bir vasalı olduğu anlaşılmaktadır (Wasusarma adına Topada, Sivasa, Göstesin ve Kayseri’de de rastlanmıştır). Sarwatiwara, tanrı Tarhunza’ya adak sunmakta, Wasusarma’ya bağlılığını belirtmekte, üzüm bağlarından ve meyve bahçelerinden bol ürün alınmasını tanrıdan dilemektedir. Yazıtın sonundaki bölümde ise tanrılara karşı gelecek veya şehre veya anıta zarar verecek olanlar lanetlenmektedir. Wasusarma adının anılmış olması nedeniyle anıt, M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiştir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Sultanhanı I ve II - T. Bilgin, 2006 S-II önden görünüş - T. Bilgin, 2006 S-II sağdan görünüş - T. Bilgin, 2006 S-II arkadan görünüş - T. Bilgin, 2006 S-II soldan görünüş - T. Bilgin, 2006 Sultanhanı II - J. D. Hawkins, 2000
S-I üstten görünüş - T. Bilgin, 2006 S-I soldan görünüş - T. Bilgin, 2006 S-I önden görünüş - T. Bilgin, 2006 S-I sağdan görünüş - T. Bilgin, 2006 Kaide, Sultanhanı I - J. D. Hawkins, 2000İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 463–72 and plts. 258–61.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 98–102.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
J. David Hawkins, 2000.