Ana Sayfa
English

Sivasa Yazıtı

Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Geç-Hitit dönemine ait bir kaya yazıtıdır. Gülşehir kasabası yakınlarındaki Sivasa (Suvasa diye de bilinir), yeni adıyla Gökçetoprak köyünün yakınındadır. Nevşehir’e 20 km uzaklıktadır. Köyün güneyine doğru, kayalık bir platonun güney ucunda bulunan tek bir kaya bloğunun düzleştirilmiş bölümlerinde yer alır. Blok 4 metre uzunluğunda, 5,60 metre genişliğinde ve 3,10 metre yüksekliğindedir. Hiyeroglif işaretleri oldukça büyüktür ve satır takip etmezler. Yazıda, Topada, Sultanhanı, Göstesin ve Kayseri’de de adı geçen Kral Wasusarma’nın hizmetkarlarından bazılarının adı ve unvanı yer almaktadır. Kayanın üst bölümünde yer alan ve dini ritüellerde kullanıldığı sanılan oyuklar, kayanın bir sunak olarak kullanılmış olabileceğine işaret eder. Bu oyukların bir kısmı da hazine avcılarının tahribatıyla oluşmuştur. M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2009 D. Morgan, 2008 D. Morgan, 2008 R. Neumüller, 2007 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009
T. Bilgin,  2009 Libasyon oyukları - B. Bilgin, 2009 I. Gelb, 1939 J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 462–63 ve levha 254–57.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2009.
Tayfun Bilgin, 2009.
David Morgan, 2008.
Roman Neumüller (katpatuka.org), 2007.
Ignace J. Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments, (OIP 45) Chicago, 1939.
J. David Hawkins, 2000.