Ana Sayfa
English

Kayseri Steli

Üzerindeki 6 satırlık yazıt, tepesi yuvarlatılmış stelin dört yüzünü sarar. Ön yüzü kazınarak bir daire içinde büyük bir malta haçı ile daha ufak birkaç haç oyulmuş olan stelin yan yüzleri de hasarlıdır. 1925 yılında Kayseri’de bir evde bulunduğu bildirilmiş, 1932 yılında Ankara’ya götürülmüştür. Stelin taban yapısı Sultanhanı anıtına benzer şekilde ayrı bir kaidesi olabileceğine işaret etmektedir. Sultanhanı anıtı gibi bu stel de Kral Wasusarma’nın bir hizmetlisi tarafından tanrıya ithaf edilmiştir ve benzer koruyucu dualar içerir. Wasusarma'nın ismi Topada, Sivasa ve Göstesin) yazıtlarında da geçmektedir. M.Ö. 8. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenen stel Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

B.Bilgin T.Bilgin B.Bilgin I.Gelb J.D.Hawkins J.D.HawkinsResim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
Bora Bilgin, 2008.
Ignace Jay Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP, 45.) Chicago, 1939.
John David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.