Ana Sayfa
English

Keşlik Yayla

Üst bölümü yuvarlatılmış olan stel 1962 yılında Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin yakınındaki Keşlik köyünün kuzeyindeki bir yaylada bulunmuştur. Fırtına tanrısını ellerinde üzüm salkımları ve uzun saplı buğday başakları ile gösteren stel İvriz kabartmasını andırır. Andezit stel yaklaşık 1,5 m. yüksekliğindedir. Tanrı figürünün arka planında ve muhtemelen yan yüzlerinde okunamayacak kadar aşınmış durumda 9 satırlık bir Luvi hiyeroglifi yazıtı mevcuttur. Stelin orjinal konumunun yakınındaki tepe üstünde doğal kayaya oyulmuş olarak tespit edilen bir kaide olduğu düşünülmektedir (bkz. son resim). Warpalawa anıtı ile olan benzerliğinden dolayı Tuwana Krallığı dönemine yani M.Ö. 8. yy.’ın ikinci yarısına ait olduğu sanılmaktadır. Niğde Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 Berges & Nollé Stelin kaidesi - D'Alfonso & Moraİlgili yayınlar:
Aro, S. "Art and Architecture," in H. C. Melchert (ed.), The Luwians, Leiden: Brill, 2003: 281-337 (319).
Berges, D., J. Nollé. Tyana - Archäologisch-historische Untersuchungen zum südwestlichen Kappadokien, Bonn: Hebelt, 2000: 103.
D’Alfonso, L., C. Mora, "Archaeological Survey in Northern Tyanitis," , ICAANE 6 v.2, 2010: 123-38 (128) ve fig. 6-7.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: de Gruyter. 2000: 531 ve plt. 305.
Sezer, V. "Keşlik Steli," Anadolu 18, (1974 [1977]: 133-34 ve plt. I-II.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.
Dietrich Berges, & Johannes Nollé, 2000.
Lorenzo D’Alfonso & Clelia Mora, 2010.