Ana Sayfa
English

Keşlik Yayla

Üst bölümü yuvarlatılmış olan stel 1962 yılında Niğde’de Altunhisar ilçe merkezinin 2 km kadar kuzeyindeki Keşlik köyünün kuzeyinde Bayındır yaylasında bir dere yatağında bulunmuş ve arazi sahibi Abdullah Tanık tarafından Niğde Müzesi yetkililerine teslim edilmiştir. Stelin orijinal konumunun yakınındaki Kasım Tepesi olarak bilinen kayalık üstündeki bir andezit blok üstüne oyulmuş olarak tespit edilen bir kaide olduğu düşünülmektedir (bkz. son resim). Fırtına tanrısını ellerinde üzüm salkımları ve uzun saplı buğday başakları ile gösteren stel İvriz kabartmasını andırır. Andezit stel yaklaşık 1,5 m. yüksekliğindedir. Tanrı figürünün arka planında ve muhtemelen yan yüzlerinde okunamayacak kadar aşınmış durumda 9 satırlık bir Luvi hiyeroglifi yazıtı mevcuttur. Coğrafi konumu ve Warpalawa anıtları ile olan benzerliğinden dolayı Geç Hitit Tuwana Krallığı dönemine yani MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu sanılmaktadır. Stel Niğde Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 Berges & Nollé, 2000 Stelin kaidesi - D'Alfonso & Mora, 2010İlgili yayınlar:
Aro, S. "Art and Architecture," in H. C. Melchert (ed.), The Luwians, Leiden: Brill, 2003: 281-337 (319).
Berges, D., J. Nollé. Tyana - Archäologisch-historische Untersuchungen zum südwestlichen Kappadokien, Bonn: Hebelt, 2000: 103.
Çınaroğlu, A. "M.Ö. I. Binde Keşlik Yaylası ve Civarı," IX. Türk Tarih Kongresi, v.1, 1986: 323–332 ve levha 127–39.
D’Alfonso, L., C. Mora, "Archaeological Survey in Northern Tyanitis," , ICAANE 6 v.2, 2010: 123-38 (128) ve fig. 6-7.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: de Gruyter. 2000: 531 ve plt. 305.
Sezer, V. "Keşlik Steli," Anadolu 18, (1974 [1977]: 133-34 ve plt. I-II.
Sezer, V. "Bor-Keşlik Steli," Türk Arkeoloji Dergisi 24.2, 1977: 147-51.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.
Dietrich Berges & Johannes Nollé, 2000.
Lorenzo D’Alfonso & Clelia Mora, 2010.