Ana Sayfa
English

Islahiye

Orijinal lokasyonları bilinmeyen iki adet Geç Hitit dönemine ait bazalt stel Islahiye yakınındaki Kazdağı Tepesi üstünde bir müslüman mezarlığında bulunmuştur. Stellerin her ikisi de yaklaşık 0,5 metre genişliğinde, biri 0,7 ve digeri de 1,4 metre yüksekliğindedir. Birinde oturur pozisyonda bir erkek figürü diğerinde ise Fırtına tanrısı rölyef şeklinde işlenmiştir. Steller yaklaşık olarak M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenmiştir. Her iki stel de Adana Müzesinde sergilenmektedir.

Başka bir stel 1971 yılında Islahiye'de jandarma tarafından el koyularak Gaziantep Müzesine nakledilmiştir. Orijinal buluntu yeri belli değildir. Bazalt stel 95 cm yüksekliğinde 62 cm genişliğinde ve 39 cm kalınlığındadır. Maraş'taki örneklerine benzer şekilde bir masanın iki yanında oturmuş iki erkek figürü betimlenmiştir. Muhtemelen bir mezar stelidir. M.Ö. 800-700 arasına tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Adana müzesindeki oturur pozisyonda bir erkek figürünü gösteren stelin önden görünümü - foto T. Bilgin, 2017 Adana müzesindeki Fırtına tanrısı tasvirli stelin önden görünümü - foto T. Bilgin, 2017 Gaziantep Müzesindeki bir masanın iki yanina oturmus iki erkek figürünü gösteren stel - foto T. Bilgin 2019İlgili yayınlar:
Balcıoğlu, B. "Gaziantep Arkeoloji Müzesindeki Bazı Geç Hitit Stelleri Hakkında," Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 Yıllığı, 1998: 94–102 (II a).
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz: Zabern, 2000. (C 30)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971: 77; 234, 241-42, 486; Taf. 14.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017, 2019.