Ana Sayfa
English

Gürün Yazıtları

Granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar Sivas ilinin Gürün ilçesinin (antik çağdaki adı Tegarama) batısında bulunan Şuğul vadisi (Tohma Su) boğazında yer alır. İlk olarak 1879 yılında Sir Charles Wilson tarafından fark edilmiştir. Birbirinden ayrı iki yazıt vardır. Daha yukarıdaki büyük olan yazıt altı satır, aşağıdaki ise dört satırdır ve aynı metnin kopyalarıdır. Her ikisi de biraz yıpranmış olsa da büyük olan daha iyi korunmuştur ve Malatya Kralı Runtiya tarafından kurulan bir yerleşkeye ait kayıttır. Runtiya kendisini Kargamış kahramanı Kuzi-Teshub’un torunu ve PUGNUS-mili’nin oğlu olarak tanıtır. Kral Runtiya’nın ismi Kötükale yazıtından da bilinmektedir. Anıtın tarihi Kuzi-Teshup’a dayandırılırsa M.Ö. 12.yy.’a, yazı biçimine bakılırsa daha geç bir döneme, yani M.Ö. 11. veya 10. yy.’a ait olmalıdır.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

Yukarıdaki Yazıt
B.Bilgin 2011 B.Bilgin 2011 B.Bilgin 2011 B.Bilgin 2011 B.Bilgin 2011
Yukarıdaki yazıt - J.D.Hawkins E.Rossner Yukarıdaki yazıt - J.D.Hawkins
Aşağıdaki Yazıt
B.Bilgin 2011 B.Bilgin 2011 Aşağıdaki yazıt - J.D.Hawkins, foto: M.D.Roaf Aşağıdaki yazıt - J.D.Hawkinsİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 295-99 ve plts. 135-38.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, Cüneyt Süer, Ercüment Süer, 2011.
John David Hawkins, 2000.
Eberhard Rossner, Die hethitischen Felsreliefs in der Türkei. 1988.