Ana Sayfa
English

Kötükale Yazıtı

Altı satırlık bu Geç-Hitit yazıtı Balaban kasabasının yaklaşık 5 km. doğusunda, Kötükale köyünün yakınlarındaki Tohma-su ırmağının kıyısındaydı. Bu yüzyılın başlarında, bulunduğu yere ulaşmak ırmaktan dolayı oldukça zordu. Yazıtın bir kopyasını almak için 1911’de Cornell Üniversitesi’nin keşif seferi ve 1929’da H. H. von der Osten’in yaptığı girişimler başarısız olumuştur. Ancak 1935 yılında Ignace Gelb 1.80 m. yüksekliğindeki yazıtın fotoğrafını çekmeyi başarmıştır. 1954 yılında H. Th. Bossert bölgeye gittiğinde ise yazıtın tümü yeni yapılan yol nedeniyle toprak altında kalmıştır. Yazıtın Malatya Kralı Runtiya tarafından yapılan yola ithaf edilmiş olması ironiktir. Gürün yazıtındaki Runtiya ile aynı kişi olması yazıtın da aynı döneme (M.Ö. 12.-10. yüzyıl) ait olduğunu gösterir. Runtiya kendisini (Karkamış kralı) Kuzi-Teşub’un torunu olarak tanıtır. Buna göre Runtiya kral (I.) Arnuwanti’nin erkek kardeşi olmalıdır. Kral (I.) Arnuwanti, İspekçür ve Darende stellerinin sahibi olan (II.) Arnuwanti’nin büyükbabasıdır.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Location of the insctiption in 1935 - J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. Gelb) J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Gelb, I. J. Hittite Hieroglyphic Monuments, OIP 45, Chicago, 1939. (pp.35-36 ve levha LIX-LXI)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 299-301 ve levha 139-41.

Resim kaynakları:
Ignace J. Gelb, 1939.
J. David Hawkins, 2000.