Ana Sayfa
English

Asmacık

Yazıtlı Fırtına Tanrısı Steli
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı, Gaziantep şehir merkezine 47 km mesafedeki Asmacık köyünde (eski ismiyle Tilhalit) bir evde bulunmuş ve 1970 yılında Gaziantep Müzesine nakledilmiştir. Üst kısmı kırıktır. Düz olan ön yüzünde bir Fırtına tanrısı figürü, yuvarlatılmış arka yüzünde de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıtın son üç satırı yer alır. Bazalt stelin mevcut parçası 80 cm yüksekliğinde, 41 cm genişliğinde ve 20 cm kalınlığındadır. Çok fazla yıpranmış olan yazıt okunacak durumda değildir. Stil olarak M.Ö. 10. ve 9. yüzyıl arasında bir tarihe ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu ve çevrede bulunmuş diğer eserler Asmacık'ın 1 km kadar kuzeydoğusundaki Tilhalit höyüğünden kaynaklanıyor olabilirler. Stel Gaziantep Arkeoloji Müzesi envanterindedir.

Fırtına Tanrısı Steli
Başka bir Fırtına Tanrısı steli de 1933 yılında Asmacık'da bir duvar yapısında kullanılmış halde bulunmuştur. Üst kısmı kırılmış stelde sadece bacaklar ve üzerinde durduğu boğa rölyefi gözükmektedir ve yazıt yoktur. Bacaklarin önunde gözüken ince uzun nesne bir mızrağın alt kısmı veya boğanın yularının uzantısı olabilir (bkz. Cekke). Bazalt taştan işlenmiş stelin mevcut parçası 73 cm, yüksekliğinde, 44 cm genişliğinde ve 29 cm kalınlığındadır. Stel muhtemelen M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllar arasında Geç Hitit dönemine aittir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.

Demirkonak ortostatı
Müze etiketine göre bir tören sahnesini betimleyen rölyef Asmacık'ın bir kaç km batısındaki Demirkonak köyünde bulunmuştur. Üzerinde elele tutuşmuş (?) ve hepsi sağa dönük dört kişi betimlenmiştir. Bazalt taştan işlenmiş dörtgen blok yaklaşık 130 cm uzunluğunda, 70 cm yüksekliğinde ve 50 cm derinliğindedir. Hasardan dolayı detayları kaybolmuştur. Figürlerden öndeki üçü plili etekli, geniş kemerli ve başlıklı kadınlar olmalıdır. En arkadaki daha kısa betimlenmiş figürün başlığı/saçı ve kıyafeti diğerlerinden farklıdır. Sağ elinde veya koltuğunun altında ne olduğu belli olmayan bir nesne tutmaktadır. Gaziantep Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Asmacık stelinin J. D. Hawkins tarafından 2000 yılında yayınlanan değişik açılardan çekilmiş siyah beyaz resimleri B. Balcıoğlu tarafından 2009 yılında yayınlanan stelin ön yüzünün siyah beyaz fotoğrafı ve çizimi Fırtına Tanrısına ait bir stelin alt yarısı - foto T. Bilgin, 2014 Demirkonak ortostatinin önden çekimis resmi - foto T. Bilgin, 2019İlgili yayınlar:
Balcıoğlu, B. Gaziantep Arkeoloji Müzesi Geç Hitit Dönemi Taş Eserleri, Gaziantep, 2009: 11, 28.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 564—65 ve levha 322.
Kalaç, M. "Einige Stelen mit hieroglyphisch-luwischen Inschriften oder ohne sie," CRRAI 20. 1975: 187-88 ve levha XLII—XLIII.
Yagcı, R. "Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Tanrı Adad betimlemeli bir grup eser," In Memoriam. Metin Akyurt, Bahattin Devam Anı Kitabı, 1995: 373—87 ve Levha 19—20.

Resim kaynakları:
John David Hawkins, 2000.
Burhan Balcıoğlu, 2009.
Tayfun Bilgin, 2014, 2019.