Ana Sayfa
English

Cekke

Üzerinde, bir elinde üç kollu şimşek figürü tutan ve bir boğanın üzerinde ayakta duran Fırtına Tanrısı rölyefi bulunan bazalt bir steldir. Önünde ve arkasında Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan stel, Halep’in 42 km. kuzeyindeki Cekke (Jekke) köyünün yakınında bulunmuştur. Yazıt, Karkamış kralı Kamani ve veziri Sastura tarafından Kamana şehrinin kurulmasından bahseder. Kamani’nin Karkamış’taki hükümdarlığı dönemine yani M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına tarihlenir. Yaklaşık 1.60 m. yüksekliğindeki stel Halep Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Fırtına Tanrısı Rölyefi


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 143-51 ve levha 42-43.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Djekke 1)
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta: SBL, 2012: 76-81.

Resim kaynakları:
John David Hawkins, 2000.