Ana Sayfa
English

Yağrı Rölyefi

Stel 19. yüzyıl sonlarında Eskişehir'e baglı Günyüzü kasabası yakınlarındaki Yağrı mevkinde bulunmuştur. Bir sunağın iki yanında oturur durumda tasvir edilmiş iki figür muhtemelen Hitit tanrılarını temsil etmektedir. Stel, Yazılıkaya'daki 65-66 nolu figürler ile benzerlik göstermektedir. Soldaki tanrıça(?)'nın sağ eli üzerindeki hiyeroglif karaterler -p]a-tu olarak okunabilir ve Yazılıkaya no. 66'daki DEUS Ti-pa-tu yazımıyla kıyaslanabilir (Özcan 2012). Dolayısıyla, Yağrı stelinin Yazılıkaya'daki 65-66 nolu figürler ile aynı olduğu düşünülebilir. MÖ 14. yüzyıla tarihlenmiş olan stel, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2020 K. Bittel, 1976 T. Bilgin, 2012


İlgili yayınlar:
Bittel, K. Die Hethiter, München, 1976: 201 ve fig. 230.
Darga, M. Hitit Sanatı, İstanbul, 1992: 192–93.
Özcan, A. "Yağrı Steli/Yağrı Stele," FsÇapar, 2012: 221–29.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2012, 2020.
Kurt Bittel, 1976.