Ana Sayfa
English

Şanlıurfa

Geç Hitit dönemine ait Şanlıurfa merkezinde bulunmuş çesitli eserler Şanlıurfa Müzesinde sergilenmektedir. Şehirde DSİ'nin çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 110 cm yüksekliğinde 75 cm genişliğinde bir ortostat üzerinde ok ve yay kullanan erkek tasvirli rölyef muhtemelen bir tanrıyı temsil etmektedir. Diğer buluntular arasında Geç Hitit dönemine tarihlenen sfenks ve aslan başları bulunmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017


İlgili yayınlar:
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa’da Son Yıllarda Keşfedilen Geç Hitit Heykeltraşlık Merkezleri ve Eserleri," 2002 Yılı AMM Konferansları, Ankara, 2003: 65–87.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.