Ana Sayfa
English

Topada Yazıtı

Geç Hitit dönemine ait Luvi hieroglifi ile yazılmış anıt Nevşehir'in Acıgöl (daha önce Topada) ilçesinin Ağıllı köyü yakınındadır. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kayalıklarla çevrili, alçak bir platonun doğu tarafında, dışarı dogru çıkık duran bir kayanın düzeltilmiş yüzeyi üzerine kazınmış olan yazıt, çizgilerle ayrılmış 8 satırdan oluşur. Bu kayanın sağ tarafında ana metinden ayrı olarak metini işleyen yazıcıya ait bir imza satırı bulunmaktaydı ancak bu parça 1986 öncesinde tahrip edilmiştir. Oldukça iyi korunmuş olan yazıt Geç Hitit krallıklarından Tabal dönemine aittir. Yazıtın ilk satırı şöyle başlar: "Kahraman Büyük Kral Wasusarma, Kahraman Büyük Kral Tuwati'nin oğlu." Anıt Tabal Kralı Wasusarma'nın askeri basarılarını ve özellikle Parzuta şehrine karşı yapılan mücadeleyi anlatır. Wasusarma'nın ismi Sivasa, Sultanhanı, Göstesin and Kayseri'deki anıtlarda da geçmektedir. Wasusarma üç diğer kralın ismini kendi müttefikleri olarak verir: Warpalawa (Bor, İvriz, Bulgarmaden), Kiyakiya (Aksaray) ve Ruwata. Ayrıca savaşta süvari birliklerinin kullanıldığı da bir kaç kez vurgulanmıştır. Tabal kralı Wasusarma Asur kaynaklarında Wassurme olarak geçer ve Asur kralı III. Tiglath-Pileser tarafından M.Ö. 730 yılı civarında yenilerek tahtından indirildiği bilinmektedir. Dolayısıyla anıt M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Topada anıtının uzaktan görünümü - T. Bilgin, 2019 Topada anıtının kuşbakışı görünümü - T. Bilgin, 2019 Topada anıtı, kısmen gölgede - T. Bilgin, 2009 Kayanın her iki yazıtlı yüzeyinin görünümü - T. Bilgin, 2019 Kayanın her iki yazıtlı yüzeyinin görünümü - E. Anıl, 2019 Kayanın her iki yazıtlı yüzeyinin görünümü - I. Simon, 2015 Sağ yüzeyin yakından görünümü - E. Anıl, 2019 Sol yüzeyin yakından görünümü - I. Simon, 2015 Sol yüzeyin yakından görünümü - E. Anıl, 2019 Yazıtın David Hawkins tarafından 2000'de yayınlanmış çizimiİlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Das Ende, das ein Anfang war: Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrh. v. Chr., Mainz, 2014: 33–40.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 451-61 and plts. 250–3.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 54–59.
Weeden, M. "Tuwati and Wasusarma: Imitating the Behavior of Assyria," Iraq 72, 2010: 39–61.
Woudhuizen, F. C. "Great King Wasusarmas' Victory Memorial at Topada," Ancient West & East 6, 2007: 23–41.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2009, 2019.
Ertuğrul Anıl, 2019.
Ingeborg Simon, (CC BY-SA 3.0), 2015.
J. David Hawkins, 2000.