Ana Sayfa
English

Taçın

Oldukça hasarlı bir satırlık hiyeroglif yazıt ilk olarak H. Th. Bossert tarafından 1950 yılında rapor edilmiştir. Yazıt Kanseri'nin Bünyan ilçesinde eski adı Taçın olan Topsöğüt köyü yakınında bir su kaynağındaki Beşiktaş olarak bilinen bir kayalıkta bulunmaktaydı. Yazıtta isimleri okunamayan oğul ve baba iki kralın isminin olduğu öne sürülmüştür. P. Meriggi (1975):
"Kahraman Kral ...suti'nin oğlu Kral ...su"
[...]-su [(?.)]REX [...]su-ti [(?.)]REX HEROS INFA[NS ..]
Kabartma şeklinde işlenmiş olmakla birlikte, Meriggi "oğul" (INFANS) işaretinin kazıma şeklinde işlendiğini belirtmiştir. Maalesef 1980li yıllarda yazıtın bulunduğu kayalık yol yapımı sırasında tamamen tahrip edilmiştir. Bossert yazıtı imparatorluk dönemine tarihlemişse de isim kalıntıları bilinen Hitit krallarıyla örtüşmemektedir.Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Beşiktaş - P. Meriggi, 1966 Taçın yazıtı - P. Meriggi, 1966 Taçın yazıtı - P. Meriggi, 1966İlgili yayınlar:
Bossert, H. Th. "Reisebericht aus Anatolien," Orientalia 19, 1950: 506–7.
Meriggi, P. "Quinto viaggio anatolico," Oriens Antiquus 5, 1966: 67-106 (76–77 ve Tab. XXIII).
Meriggi, P. Manuale di eteo geroglifico, vol. 2. 1975: 314.

Resim kaynakları:
Piero Meriggi, 1966.