Ana Sayfa
English

Sıkızlar

Çeşitli yarı işlenmiş heykeltraşlık eserlerinin bulunduğu lokasyon ilk olarak 1966 yılında Fransız arkeolog Georges Tchalenko tarafından fark edilmiş ve 1970li yıllarda Tell Mardikh (Ebla) kazısında çalışan İtalyan ekibi tarafından araştırılmıştır. Kuzey Suriye'de Turkiye sınırının 6-7 km güneyindeki Sıkızlar köyü yakınlarındadır. Henüz kazı yapılmamış olan alanda yarı işlenmiş halde bir adet aslan, üç adet sfenks ve çeşitli düzlenmiş yüzeyli taşlar tespit edilmiştir. Yesemek'teki örneklerine benzerliklerinden dolayı burasının da aynı dönemde bir heykel atölyesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Sıkızlar'ın bir kaç km doğusundaki Zilfe köyünün hemen batısındaki basalt kayalıklı alçak tepede yarı bitirilmiş durumda bir aslan heykeli bulunmaktadır. İlk olarak 1933 yılında rapor edilmiş olan heykelin sırtındaki düz platform bir sütun kaidesi amacıyla yapıldığını belirtir. Yaklaşık 3,6 metre uzunluğunda ve 1,4 metre yüksekliğindedir ve MÖ 8. yüzyıla tarihlenmiştir. Heykelin bulunduğu alan da bir taş ocağı olarak kullanılmış olmalıdır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Aslan heykeli, Sıkızlar - S. Mazzoni, 1986 Aslan heykelinin sırt tarafı, Sıkızlar - S. Mazzoni, 1986 Sfenks başı, Sıkızlar - S. Mazzoni, 1986 Sfenks başı, Sıkızlar - S. Mazzoni, 1986 Sfenks başı, Sıkızlar - S. Mazzoni, 1986     Zilfe Aslanı - W. Orthmann, 1974 Zilfe Aslanı - W. Orthmann, 1974


İlgili yayınlar:
Mazzoni, S. "A Sculptures Quarry at Sikizlar," AAAS 36–37, 1986: 268–75.
Orthmann, W. "Der Löwe von Zilfe," in FsGüterbock, 1974: 239–43 ve levha XXVI–XXVIII.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Stefania Mazzoni, 1986.
Winfried Orthmann, 1974.