Ana Sayfa
English

Sevdili Aslanı

Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bazalt taşa işlenmiş aslan heykeli Elbistan'ın 40 km kadar doğusundaki Sevdili köyü yakınında bukunmuş ve 1961 yılında Kahramanmaraş Müzesine nakledilmiştir. Bir kaya ocağının yakınında yan yatar durumda bulunan aslan bu kaya ocağında işlenmiş olmalıdır. Stil olarak kuş uçuşu 35 km kadar kuzeybatı yönünde bulunan Arslantaş aslanları ile benzerlik göstermektedir ve dolayısıyla M.Ö. 12. ile 11. yüzyıllar arasına tarihlenebilir. Aslan heykeli Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

C. Süer, 2011 E. Anıl, 2011 C. Süer, 2011 E. Anıl, 2011 C. Süer, 2011 C. Süer, 2011İlgili yayınlar:
Eralp, G. "Sevdiliköy Geç Hitit Aslanı" GsAkyurt-Devam, 1995: 115–20.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Sevdili Köy 1)
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Cüneyt Süer, 2011
Ertuğrul Anıl, 2011.