Ana Sayfa
English

Pancarlı

Pancarlı Höyük, Zincirli'nin sadece 1 km kadar güneydoğusunda yer almaktadır. Von der Osten 1930 yılında burada çeşitli taş anıtlar olduğunu rapor etmiştir. Bunlardan birinin üzerinde Fırtına tarısı bir elinde balta diğer elinde kuyruğundan yakaladığı vahşi bir hayvanla betimlenmiştir. Bazalt taşa işlenmiş ortostat 1,08 metre yüksekliğinde ve 1,03 metre genişliğindedir ve Adana Müzesinde sergilenmektedir. Von der Osten ayrıca üzerinde kısa etekli tünik ve belinde püsküllü bir kemer bulunan bir erkek figürüne ait rölyefin alt parçası ve bir aslan yüzü kabartması bulunan bir parçadan bahsetmiştir ancak bunların bugün nerede olduğu belli değildir.

Pancarlı Höyük yakınındaki tarlalar arasında sınır belirleyen kaya yığıntıları içinde 2006 yılında Mehmet Kaya tarafından üzerinde Luvi hiyeroglifli bir yazıt bulunan yuvarlak bir taş blok bulunmuştur. Sam'al (bkz. Zincirli) hükümdarlarından birine ait büyük bir heykelin alt parçası olduğu düşünülen blok üzerinde yazıtın kısmen korunmuş 3 satırı mevcuttur ve bu heykele yapılacak adaklardan bahsetmektedir. Takriben 10. ile 9. yüzyıllar arasına tarihlenir ve Islahiye vadisindeki en geç tarihli Luvice anıtlardan biridir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017
V. R. Herrmann, 2016 - photo: A. Beyazlar, 2006 V. R. Herrmann, 2016 V. R. Herrmann, 2016 F. Anıl, 2018 F. Anıl, 2018İlgili yayınlar:
Herrmann, V., Th. van den Hout ve A. Beyazlar. "A New Hieroglyphic Luwian Inscription from Pancarlı Höyük: Language and Power in Early Iron Age Sam'al-Y'DY" JNES 75, 2016: 53–70.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Pancarlı 1)
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.
Virginia R. Herrmann, 2016.
Figen Anıl, 2018.