Ana Sayfa
English

Ortaköy (Şapinuva)

Şapinuva, Çorum’un 53 km. güneydoğusundaki Ortaköy kasabasının yaklaşık 3 km. güneybatısındadır. İmparatorluk dönemindeki en önemli Hitit şehirlerinden biridir. Ankara Üniversitesi’nden Mustafa Süel ve daha sonra Aygül Süel başkanlığındaki bir ekip tarafından 1990 yılından beri kazılmaktadır. Kazılarda, birçok buluntunun yanısıra M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 4000 tabletlik bir arşive ulaşılmıştır ki Boğazköy’den sonra mevcut en büyük Hitit arşividir. Birçok yapı temelinin de yer aldığı şehrin kalıntıları 9 km2’lik bir alana yayılmıştır. Buluntular arasında bazalt taştan işlenmiş hiyeroglif yazıt fragmanları ve ortostat parçaları mevcuttur. D yapısı girişinde üst kısmı kırık büyük bir ortostat bulunmuştur. Önunde bir mızrak ve omuzunda yay bulunan erkek figürünün belinde bir sadak asılıdır. Muhtemelen Fırtına tanrısını temsil etmektedir. Devam eden kazılarda ele geçen buluntuların bir kısmı Çorum Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

A. Süel, 2015 Ortostat - Hitit Üniversitesi Yazıtlı bazalt blok - A. Süel, 2009 Ortostat fragmanı - A. Süel, 2009İlgili Yayınlar:
Süel, A. "Another Capital City of the Hittite State: Šapinuwa," StAs 5, 2009: 193–205 ve levha XIX–XXIII.
Süel, A. "The Religious Significance and Sacredness of the Hittite Capital City Sapinuwa," StAs 9, 2015: 101–11.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Aygül Süel, 2009, 2015.
Şapinuva Excavation Project - Hitit Üniversitesi