Ana Sayfa
English

Malkaya Kaya Yazıtı

Malkaya (Malkayası) Kırşehir’in yaklaşık 14 km kuzeybatısında, Sevdiğin ve Yağmurlukale Köylerinin arasındaki Emirburnu tepesinin yamacındadır. Kıraç bir arazinin ortasında bulunan bu üzeri düz, büyükçe kaya bloğunun 4 yüzeyinde de Luvi hiyeroglifi ile dağınık olarak yazılmış bir yazıt yer almaktadır. İşaretlerin herhangi bir sıra izleyip izlemediği belirgin değildir. Bazı bölümleri ağır hasar görmüş olan yazıtın kuzey yüzdeki bölümü nispeten daha iyi korunmuştur ve biraz daha uzundur. Yazıt üzerindeki ilk çalışmayı H.Th. Bossert yapmıştır. D. Hawkins ve M. Weeden tarafından yapılan en son çalışmada prens " ...-ziti, Ura-Tarhunda’nın oğlu" ve prenses "...-parinaya" isimleri belirlenmiştir. Hitit devletinde, prens ve prenses unvanları kralın çocuklarının haricinde, kraliyet ailesinin akrabaları, eski kralların soyundan gelen kişiler tarafından da bu kullanılabilmekteydi. İsimler kaya bloğunun diğer yüzlerinde de tekrar edilmiştir. Paleografik nedenlerle yazılar İmparatorluk dönemine tarihlenmektedir. Hazine arayıcıları kaya bloğuna oldukça zarar vermiş, altını kazmış ayrıca birkaç yerinden dinamitlemişlerdir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 Batı ve güneybatı yüzü - H. Ehringhaus, 2005 Batı yüzünden detay - B. Bilgin, 2009 Kuzeybatı yüzünden detay - B. Bilgin, 2009 Batı yüzünden detay - H. Ehringhaus, 2005 Güney yüzünden detay - H. Ehringhaus, 2005 Kaya üstünde patlayıcının verdiği hasar - T. Bilgin, 2009 Malkaya yazıtlarının çizimi - J. D. Hawkins, 2024


İlgili yayınlar:
Bossert, H. Th. "Die H-H Inscrift von Malkaya," Orientalia 27, 1958: 325–50.
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz, 2005: 83.
Hawkins, J. D. and Weeden, M. "The Hieroglyphic Rock Inscription of Malkaya: A New Look," AAS 17, 2008: 241–50.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 99–100 ve lev. 72.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2009.
Horst Ehringhaus, 2005.
Tayfun Bilgin, 2009.
J. David Hawkins, 2024.