Ana Sayfa
English

Kurubel

Üzerinde oldukça aşınmış yan yana iki aslanın durduğu dikdörtgen bir kaidedir. Kaidenin bir yüzünde okunamayacak derecede hasar görmüş, Luvi hiyeroglifi ile yazılmış 3 satırlık bir yazıt vardır. 1906 yılında Kurubel Geçidi’nin batı ucunda bulunan Soğanlı Dağı’ndaki Aslantaş Yaylasında bulunduğu bilinmektedir. Yazıtın biçiminden M.Ö. 9.-8. yüzyıllar arasına tarihlenir ve muhtemelen Tabal krallığına ait bir yazıttır. Kaide Kayseri Müzesindedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

E. Anıl, 2011 T. Bilgin, 2006 E. Anıl, 2020 E. Anıl, 2020 E. Anıl, 2011


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 500 ve levha 282.
Meriggi, P. and M. Poetto. "Contributi allo studio delle iscrizioni in luvio geroglifico," Orientalia 14, 1980: 262–63 ve levha XXIV–XXV.

Resim kaynakları:
Ertuğrul Anıl, 2011, 2020.
Tayfun Bilgin, 2006.