Ana Sayfa
English

Külaflı Tepe

Dörtgen şekilli bazalt blok yaklaşık olarak 60 cm uzunluğunda ve genişliğinde ve de 37 cm yüksekliğindedir. 2000 yılında Şanlıurfa şehir merkezinin bir kaç km kuzeyindeki Külafli Tepe olarak bilinen mevkide bulunmuş ve satın alma yoluyla Şanlıurfa Müzesine nakledilmiştir. Oldukça hasarlı olmasına rağmen ön ve yan yüzlerindeki kabartma kalıntıları ve üstündeki dörtgen şekilli oyuk, benzerleri başka Geç Hitit dönemi eserlerden de bilinen (bkz. Kabahaydar, Haçgöz, Arslan Tash, Karkamış) çifte boğalı bir heykel veya stel kaidesi olduğuna işaret etmektedir. Arka yüzünde baş kısmı muhtemelen bir zamanlar üstünde duran heykel (veya stel) üzerine işlenmiş olan Luvi hiyeroglifli bir yazıtın son üç satırı bulunmaktadır. Dini içerikli metin ilk satırda bahsedilen Fırtına Tanrısına yapılan bir adama ile alakalı olmalıdır. Yaklaşık olarak M.Ö. 10. yüzyılın ikinci yarısı ile 9. yüzyıl başları arasına tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

M. Poetto, 2017 M. Poetto, 2017 M. Poetto, 2017 M. Poetto, 2017 M. Poetto, 2017


İlgili yayınlar:
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa’da Son Yıllarda Keşfedilen Geç Hitit Heykeltraşlık Merkezleri ve Eserleri," 2002 Yılı AMM Konferansları, Ankara, 2003: 65–87.
Poetto, M. "A New Hieroglyphic Luwian Epigraph: URFA-KÜLAFLI TEPE," GsLaroche, 2017: 51–62.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Massimo Poetto, 2017 (2002, 2005).