Ana Sayfa
English

Körkün Steli

Ön yüzünde fırtına tanrısının rölyefi ve Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan bazalt stel Gaziantep’in 20 km. güneydoğusundaki Körkün köyünün yakınında bir üzüm bağında 1967 yılında bulunmuştur. Karkamış kralı Astiru(wa)’nın döneminden (MÖ 9. yüzyıl sonları) Kazupi(?) adında bir kişiye ithaf edilen stel Gaziantep Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

F. Anıl, 2018 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 J.D. Hawkins, 2000 J.D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 171–75 ve lev. 58–59.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 210, 314.
Kalaç M. "Körkün´de Bulunan Hiyeroglifli Havatanrısı Steli / Die Wettergott-Stele mit Hieroglyphen aus Körkün," FsMeriggi, 1969: 160–67 ve levha VIII.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Körkün 1)
Peker, H. Anadolu Hiyeroglif Yazılı Belgeler 1: Geç Hitit Karkamış Krallığı Yazıtları, Bologna, 2022: 65–67.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Figen Anıl, 2018.
Bora Bilgin, 2009
J. David Hawkins, 2000.