Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Kral Tuthaliya Steli

Bazalt stel, Woolley tarafından Aşağı Saray bölgesinde parçalanmış olarak yüzeyde bulunmuştur. Kazılardan sonraki yıllarda bu parçaların çoğu kaybolmuş ve gümüzde sadece Anadolu Uygarlıkları Müzesindeki tepe paçası ve ufak bir fragmanı kalmıştır. Stelin ön yüzünde en üstte yuvarlak bir yıldız(?) ve hilal ay, onların altında da kanaltı güneş kursu motifleri vardır (benzer motifler için bkz. I. Suhi Steli. Bunların altında stelin sol yüzüne ve belki de tamamen tahrip olmuş olan sağ yüzüne de devam eden 11 satırlık bir yazıt bulunmaktaydı. Yazıt çok hasarlı olmakla birlikte ilk satırında "Kahraman Büyük Kral Tuthaliya, Karkamış Ülkesi Kralı ..." ibaresi okunmuştur. Bu kişi, Kelekli stelinde ismi geçen Kral Tuthaliya ile aynı ise stel MÖ 10. yüzyıla tarihlenebilir.


Stel and yazıtın bir kopyası - L. Woolley, 1921 (kopya P. Meriggi, 1975) B. Bilgin, 2022 J. D. Hawkins, 2000


İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 82–83 ve levha 2. (KARKAMIŠ A16c)
Meriggi, P. Manuale di eteo geroglifico II/3, Rome, 1975: 327 ve levha XVI. (No. 185)
Peker, H. Anadolu Hiyeroglif Yazılı Belgeler 1: Geç Hitit Karkamış Krallığı Yazıtları, Bologna, 2022: 10–11.


Resim kaynakları:
Leonard Woolley, Carchemish II, 1921.
Bora Bilgin, 2022.
J. David Hawkins, 2000.