Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

I. Suhi Steli

Yaklaşık 2 metre yüksekligindeki bazalt stel 2011 yılında iç kalenin güney yamacında bulunmuştur. En üstte bir yıldız ve ay ve onların altında bir kanatlı güneş kursu rölyef olarak işlenmiştir. Bunların altında kazıma şeklinde işlenmiş 8 satırlık I. Suhi'ye ait metin, Fırtına Tanrısı tapınağında bulunan başka bir stele benzer şekilde "Kahraman Büyük Kral Sapaziti'nin oğlu, Kahraman Büyük Kral, Karkamış ülkesi kralı Ura-Tarhunza"'nın askeri bir başarısını kutlamaktadır. Yazıtın sahibi I. Suhi kendi unvanını Karkamış şehrinin Ülke Beyi olarak belirtir. Tahminen MÖ 10. yüzyıla tarihlenir ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.


F. Anıl, 2018 F. Anıl, 2018 F. Anıl, 2018 F. Anıl, 2018 Joint Turko-Italian Archaeological Expedition at Karkemish Joint Turko-Italian Archaeological Expedition at Karkemish Joint Turko-Italian Archaeological Expedition at Karkemish A. Dinçol, et al, 2014


İlgili Yayınlar:
Dinçol, A. et al. "A New Inscribed Stele from Karkemish by Suhi I from Karkemish: at the Origins of the Suhi-Katuwa Dynasty," in Karkemish: An Ancient Capital on the Euphrates, N. Marchetti (ed). Bologna, 2014: 127–31.
Dinçol, A. et al. "A Stele by Suhi I from Karkemish," Orientalia 83, 2014: 143–53 ve levha IV–VI.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 115–17, 187 ve lev. 81–82.


Resim kaynakları:
Figen Anıl, 2018
Joint Turko-Italian Archaeological Expedition at Karkemish.
Ali Dinçol, et al, 2014.