Ana Sayfa
English

Karaburçlu

Bir çiftin yemek sahnesini gösteren bazalt stel 1888 yılında Zincirli'nin 5 km kadar kuzeyindeki Karaburçlu köyü yakınlarında Felix von Luschan tarafından bulunarak İstanbul'a gönderilmiştir. Benzer yemek betimlemeleri Örtülü and K.Maraş gibi çeşitli Geç Hitit anıtlarında görülmektedir. Stelin yüzeyi yaklaşık 1,10'a 0,9 metre ve kalınlığı 0,45 metredir. Sağ ve sol kenarlarında beşer satırlık ve üst kenarında bir satırlık oldukça aşınmış ve okunmaz durumda Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar bulunmaktadır. Yaklaşık olarak MÖ 9. yüzyıl başlarına tarihlenmiştir. Stel İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2020 J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz, 2000. (C 32)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 276 ve levha 127.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Karaburçlu 1)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2020.
J. David Hawkins, 2000.