Ana Sayfa
English

Kâhta

Kâhta'da Neşet Akel'e ait özel kolleksiyonda bulunan fragman yaklaşık 24 cm genişliğinde ve 20 cm yüksekliğindedir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir bloğun muhtemelen ilk satırına ait bir parçadır. Buluntu yeri bilinmemekle birlikte fragmanda bahsi geçen tanrıça ve tanrılar Ala-Kubaba, Sun-god ve İkura aynı sırayla Ancoz yazıtlarındada geçmektedir. Dolayısıyla yazıtın Geç Hitit krallığı Kummuh'a ait olması oldukça muhtemeldir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Z. Simon, 2014 Z. Simon, 2014


İlgili yayınlar:
Simon, Z. "Das Fragment einer hieroglyphne-luwischen Inschrift (KÂHTA 1)," E. Winter (ed.), Kult und Herrschaft am Euphrat. AMS 73. Bonn, 2014: 17–22 ve levha 7.


Resim kaynakları:
Zsolt Simon, 2014.