Ana Sayfa
English

İmamkulu Rölyefi

Kayseri’nin Develi ilçesinin İmamkulu köyü yakınlarındaki rölyef Şimşekkaya olarak da bilinir. Yaklaşık 3,6 metreye 2 metre boyutlarında olan rölyef büyük bir kaya parçasının düzleştirilmiş yüzeyine oyulmuştur. İlk olarak 1934 yılında M. Kemaleddin Karamete tarafından bir araştırma gezisi sırasında saptanmıştır. Doğal nedenlerle oldukça yıpranmış durumdadır. Sol tarafta elinde omuzunda yay ve elinde mızrak olan bir erkek figürü mevcutur. Mızrağın üst tarafındaki Luvi hiyeroglifleri "Prens Kuwalanamuwa" (EXERCITUS.BOS[+MI] REX.FILIUS) olarak okunmuştur. Aynı isim buradan biraz daha güneyde bulunan Hanyeri anıtında da mevcuttur. Rölyefin ortasında bir boğanın çektiği arabasında Fırtına Tanrısı yer alır. Tanrı figürünün hemen önündeki hieroglifler "Halep'in Fırtına Tanrısı" (DEUS.TONITRUS HALPA.MI) şeklinde okunmuştur. Fırtına Tanrısı ve arabası üç dağ tanrısının eğilmiş başları üzerinde resmedilmiştir. Dağ tanrılarını da hayvan başlı varlıklar taşımaktadır. En sağdaki figürlerin ne olduğu daha tartışmalı olmakla birlikte muhtemelen tanrıça Iştar/Şauşka ve onun altında da bu tanrıçanın kutsal hayvanı aslan başlı çok kanatlı aviti resmedilmiştir. Rölyef genel olarak M.Ö. 13. yüzyıla tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 E. Anıl, 2009 K. Bittel, 1976
K. Kohlmeyer, 1983 E. Ehringhaus, 2005İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften. Die Felsreliefs der hethitischen Großreichszeit in der Türkei. Mainz, 2005: 70–80.
Hawkins, J. D. "The Storm-God Seal of Mursili III," FsHoffner, 2003: 169–75.
Hawkins, J. D. “Hittite Monuments and Their Sanctity,” StAs 9, 2015: 1–10.
Hazenbos, J. "Zum Imamkulu-Relief", FsPopko, 2002: 147–61.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", APA 15, 1983: 7–154 (80–86).
Stokkel, P. J. “A New Perspective on Hittite Rock Reliefs,” Anatolica 31, 2005: 171–88.
Wäfler, M. 1975. "Zum Felsrelief von Imamkulu," MDOG 107: 17–26.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2009.
Ertuğrul Anıl, 2009.
Kurt Bittel, Die Hethiter, München, 1976.
Kay Kohlmeyer, 1983.
Horst Ehringhaus, 2005.