Ana Sayfa
English

Hisarcık Yazıtları

Kayseri’nin 10 km. güneyindeki Hisarcık’ta bulunan bir yazıt 1900 yılı civarında yerel yöneticiler tarafından İstanbul'a gönderilmiştir ve bugün Eski Şark Eserleri Müzesindedir. 60’a 60 cm. boyutlarındaki bazalt bloğun bir yüzünde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Harhara dağına adak olarak sunulan ceylanlardan bahseden 3 satırlık bir yazıt yer alır. Yazıtın sonunda adı geçen Kurti, muhtemelen Bahçeköy'deki stelin yazarı olan kral Kurti ile aynı kişidir.

Gene Hisarcık köyünde Toptepesi olarak bilinen mevkide doğal olarak düz olan bir kaya yüzeyi üzerine yazılmış başka bir yazıt da ilk olarak 1901 yılında Waldemar Belck tarafından rapor edilmiştir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıt Harhara dağına (Erciyes dağı) sunulan bir adak hakkındadır ve son satırında Kurti ismi okunmaktadır. Ne yazık ki yazıt 2000 yılından sonraki bir tarihte kaya yüzeyi kazınarak tamamen tahrip edilmiştir.

Kurti isminden hareketle her iki yazıt da MÖ 8. yüzyılın son çeyreğine tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Hisarcık 1 - J. D. Hawkins, 2000 Hisarcık 1 - E. Anıl, 2011 Hisarcık 1 çizimi - J. D. Hawkins, 2000     Hisarcık 2 - J. D. Hawkins, 2000 Hisarcık 2 çizimi - J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Das Ende, das ein Anfang war: Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrh. v. Chr., Mainz, 2014: 75–81.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 483-85, 496-97 and plts. 268-69, 277.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 266, 270, 344.


Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
Ertuğrul Anıl, 2011.