Ana Sayfa
English

Hama

Hama, eski Hamath kentinin günümüzdeki adıdır. Sehir ve cevresi Hitit Imparatorluk döneminde, MÖ 14. yüzyilda 14. Hitit hakimiyetine girmistir, ancak bu dönemdeki yazili kaynaklarda ismine rastlanmamaktadir. Hitit devletinin yikilisindan sonra, Şehir MÖ 10. ve 9. yüzyıllarda bağımsız bir Geç-Hitit krallığının merkeziydi. Daha sonra Arami krallarının yönetimine girmişse de Hitit/Luvi kültürü etkisini uzun süre sürdürmüştür. MÖ 720 yılında Asur kralı II. Sargon şehri işgal ettiğinde, şehrin Arami yöneticisinden "lanet Hititli" diye bahsetmekteydi.

Luvice yazıtlarla işlenmiş MÖ 9. yüzyıldan kalma anıtsal taş bloklar Hama ve çevresinde bulunmuştur. Yazıtlı taşların dördü Hama’daki bazı evlerin duvarlarında kullanılmış halde bulunmuştur (HAMA 1-4). Bunlar, Hitit uygarlığının ve dilinin varlığı konusunda günümüz araştırmacılarının ilgisini çeken ilk buluntular arasında yer almaktadır. Taşlara ilk dikkat çeken kişi 1812 yılında bunları not eden J. L. Burckhardt’dır. 1872 yılında İstanbul’daki müzeye aktarılmışlardır. Yazıtlar Hama şehrinin kralları Urahilina ve oğlu Uratami’ye ait bina kitabeleridir. Urahilina, Asur kaynaklarında ismi İrhuleni olarak geçen Hama kralı ile aynı kişi olmalıdır ve özellikle MÖ 853 yılında Asur kralı III. Şalmanezer'i Karkar savaşında püskürten müttefik liderlerinden biri olarak bilinir.

1958 ve 1970 yıllarında bulunan diğer benzer bloklar Hama Müzesindedir (HAMA 6-7). HAMA 8 sadece bir antikacıdan elde edilen fotoğraftan bilinmektedir. Urahilina'nın bina kitabeleri tipinde bir yazıt olan HINES parçası 1924 yılında kuzey Irak'ta bulunmuştur, ancak J. D. Hawkins bunun antik çağda baska bir Hama yazıtından kopyalanmış olabileceğini öne sürmüştür. Urahilina'ya ait anıtsal yazıtlar Restan, Qalat el Mudiq, ve Tall Šṭīb'de de bulunmuştur.

Danimarkalı arkeologlar tarafından 1931-1938 yıllarında Hama kalesinde yapılan kazılarda da çeşitli Geç Hitit dönemi kapı aslanları, stel ve ortostatlar ortaya çıkarılmıştır. Buluntuların bir kısmı Hama ve Halep Müzelerinde ve bazı küçük fragmanlar Kopenhag'da Danimarka Milli Müzesindedir.Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

HAMA 1 ve 2

Hama Taşları - B. Bilgin, 2006 HAMA 1 - B. Bilgin, 2006 HAMA 1 - B. Bilgin, 2006 HAMA 1 - J. D. Hawkins, 2000     HAMA 2 - B. Bilgin, 2006 HAMA 2 - B. Bilgin, 2006 HAMA 2 - J. D. Hawkins, 2000

HAMA 3 ve 4
HAMA 3 - B. Bilgin, 2006 HAMA 3 - B. Bilgin, 2006 HAMA 3 - J. D. Hawkins, 2000     HAMA 4 - B. Bilgin, 2006 HAMA 4 - B. Bilgin, 2006 HAMA 4 - B. Bilgin, 2006 HAMA 4 - J. D. Hawkins, 2000

HAMA 5, 6 ve 7
HAMA 5 - J. D. Hawkins, 2000 (foto: A. Archi, 1992) HAMA 5 - J. D. Hawkins, 2000     HAMA 6 - J. D. Hawkins, 2000 (foto: P.J. Riis) HAMA 6 - J. D. Hawkins, 2000 HAMA 6 - J. D. Hawkins, 2000     HAMA 7 - J. D. Hawkins, 2000 (foto: P.J. Riis) HAMA 7 - J. D. Hawkins, 2000 HAMA 7 - J. D. Hawkins, 2000

HAMA 8 ve HINES
HAMA 8 - J. D. Hawkins, 2000 HAMA 8 - J. D. Hawkins, 2000     Hines - I. Gelb, 1939 Hines - J. D. Hawkins, 2000


Kapı aslanları ve diğer eserler
Kapı aslanı, Bina I - Riis & Buhl, 1990 Kapı aslanı, Bina I - Riis & Buhl, 1990 Kapı aslanı, Bina I - Riis & Buhl, 1990 Kapı aslanı, Bina III - Riis & Buhl, 1990 Kapı aslanı, Bina III - Riis & Buhl, 1990 Kapı aslanı - Riis & Buhl, 1990 Aslan heykeli - Riis & Buhl, 1990 Stel - H. Ingolt, 1942


İlgili yayınlar:
Fugmann, E. Hama II.1 - L'architecture des périodes pré-hellénistiques, Copenhagen, 1958.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 398–423 ve lev. 213–35.
Hawkins, J. D. "Hamath in the Iron Age: The Inscriptions," in: D. Parayre (ed.), Le fleuve rebelle: Géographie historique du moyen Oronte d’Ebla à l’époque médiévale. Beyrouth, 2016: 183–90.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 251–56, 334.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 61–65.
Riis, P.J. and M.-L. Buhl. Hama II.2 - Les objets de la période dite syro-hittite (âge du fer), Copenhagen, 1990.


Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.
J. David Hawkins, 2000.
Ignace J. Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments, Chicago, 1939.