Ana Sayfa
English

Gürçay Stele

Aynı stele ait iki parça 2012 yılında Karkamış'ın 7 km kadar kuzeyinde Fırat nehrinin batı kıyısındaki Gürçay köyü yakınında bulunmuştur. Parçalar, ön yüzünde bir rölyef ve Luvi hiyeroglifi bir yazıt olan stelin sol ve sağ yanlarına aittir. Bir tanesi omuzunda yay taşıyan bir erkek figürün sol omuzunu, daha hasarlı olan diğer parça de sağ dirseğini göstermektedir. Bu muhtemelen bir tanrıyı betimlemektedir. Yazıtın küçük bir kısmı sol omuz üstünde, 4 satırlık bir kısmı da sağ dirsek altında bulunmaktadır. Okunabilir kısmı zarar verecek olanları Fırtına Tanrısı ve muhtemelen Tanrıça Kubaba'nın cezalandıracağını belirtmektedir. Stelin tam hali tahminen 2 m yüksekliğinde, 0,85 m genişliğinde ve 0,5 m kalınlığındadır. Stel parçaları geçici olarak sergilenmek amacıyla Karkamış kazı alanına taşınmıştır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Marchetti & Peker, 2014 Marchetti & Peker, 2014 Marchetti & Peker, 2014 Marchetti & Peker, 2014


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 123–24 ve levha 87.
Marchetti, N. and H. Peker. "A Stele from Gürçay near Karkemish," Orientalia 83, 2014: 182–88 ve levha XV–XVI.


Resim kaynakları:
Nicolò Marchetti & Hasan Peker, 2014.