Ana Sayfa
English

Darende Steli

Malatya ilinde, günümüz Darende ilçesinin 2 km batısındaki eski Darende mevkinde bulunan bazalt stel 79 x 30 x 20 cm boyutlarındadır. Söylenenlere göre 1920’lerde bir cami duvarında bulunmuş ve o sıralarda Sivas Müzesi olarak kullanılan Gök Medrese’ye taşınmıştır. Orijinal yeri bilinmemektedir. Stel bir yüzündeki 6 satırlık bir Luvice yazıt ve diğer üç yüzündeki rölyeflerle çepeçevre işlenmiştir. A yüzünde bir koltukta oturan ve ellerinde kıvrık bir asa ile bir kase tutan Kentin tanrıçası Hebat’ın rölyefi yer alır. Başının iki tarafında da adı, koltuğun arkasında ise "şehrin" ibaresi yazılıdır (yani “şehrin Hebat tanrıçası”). D yüzünde bir aslan üzerinde ayakta duran ve yine kıvrık bir asa ile bir kase tutan tanrı Şarruma’nın rölyefi vardır ve arkasında adı yazılıdır. B yüzündeki rölyefte sağa dönük bir erkek figürü bir aslan üzerinde içki akıtırken (libasyon) gösterilmektedir. Yazıtta bu kişi kendisini Malatya (Malizi) hükümdarı (II.) Arnuwanti olarak tanıtır, ve soyunu Kral (I.) Arnuwanti’nin torunu, (II.) PUGNUS-mili’nin oğlu diyerek belirtir. Bu (II.) Arnuwanti, İspekçür stelindeki ile aynı kişidir. Büyükbabası Kral (I.) Arnuwanti Gürün ve Kötükale yazıtlarındaki Runtiya’nın kardeşi olmalıdır. Darende yazıtı, kentin kurulması nedeniyle tanrılara bir adaktır. Soyağacı tarihlemesine göre stel Kuzi-Teşşub’tan sonraki 4. kuşak yani MÖ 11. yüzyılın başlarına ait olmalıdır. Stel Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2014 T. Bilgin, 2014 T. Bilgin, 2014 B. Bilgin, 2008 B. Bilgin, 2008 J. D. Hawkins, 2000 (foto: I. J. Gelb) J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 304–5 ve levha 145–46.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 233, 326.
Bossert, H. Th. "Die späthethitische Stele aus Darende," Archiv für Orientforschung 17, 1956: 347–53.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Darende 1)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2014
Bora Bilgin, 2008
J. David Hawkins, 2000.