Ana Sayfa
English

Çineköy

Geç Hitit tarzındaki heykel Fırtına tanrısı Tarhunza'yı temsil etmektedir. 1997 yılında Adana’nın Çine köyündeki bir tarlada gömülü olarak bulunmuştur. Fırtına Tanrısı iki boğanın çektiği bir araba üzerinde ayakta durmaktadır. Kaidesiyle birlikte 2,5 m. yüksekliğindedir. Kaidede hem Luvi hiyeroglifi ve hem de Fenike yazısıyla yazılmış bir yazıt vardır. Yazıtta, Warika kendisini Hiyawa kralının soyundan gelen biri olarak tanıtır ve ülkesini de Hiyawa olarak isimlendirir. Ayrıca ülkesini kaleler ve ordularla güçlendirdiğinden ve Asurlularla yakın dost olduğundan bahsetmektedir. Hiyawa kralı Warika muhtemelen Asur kralı II. Sargon dönemine ait dokümanlarda bahsedilen Que (Quwe) ülkesi kralı Urikki ile aynı kişidir. Kimi tarihçilere göre yazıda bahsi geçen Hiyawa ülkesi Hitit kaynaklarında Ahhiyawa olarak geçen Miken ülkesidir. Ayrıca Hiyawa kralı Warika'nın Karatepe ve Hasanbeyli yazıtlarında bahsi geçen Adanawa kralı Awariku ile da aynı kişi olabileceği öne sürülmüştür. Eser M.Ö. 8. yüzyılın sonlarına ait olmalıdır. Adana Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Kral Warika ismi İncirli ve Cebelireis yazıtlarında da görülür, ancak Cebelireis yazıtında bahsi geçen kişi muhtemelen daha geç devre ait bir kraldır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 E. Anıl, 2017 B. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017
T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 H. Akpınar, 2022 T. Bilgin, 2017İlgili yayınlar:
Beckman, G., T. Bryce, E. Cline. "Inscription of Warika, King of (Ah)hiyawa," Ahhiyawa Texts, Atlanta. 2011: 263–66.
Gander, M. "Ahhiyawa - Hiyawa - Que," SMEA 54, 2012: 281–309.
Hawkins, J. D. "4.3 Die Inschrift des Warikas von Hiyawa aus Çinekoy," TUAT NF 2, 2005: 55–56.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 42–45.
Simon, Z. "Awarikus und Warikas: Zwei Könige von Hiyawa," ZA 104, 2014: 91–103.
Tekoğlu, R. and A. Lemaire. "La bilingue royale louvito-phénicienne de Çineköy," CRAIBL 144.3, 2000: 961–1006.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.
Ertuğrul Anıl, 2017.
Bora Bilgin, 2017.
Haluk Akpınar, 2022.