Ana Sayfa
English

Cebelireis Dağı Yazıtı

Prisma şekilli bir anıta ait taş blok 1980 yılında James Russell ve Mustafa Gürdal tarafından Alanya'nın 15 km kadar doğusundaki Cebelireis (daha önce Cebel İres) Dağında Roma şehri Laertes harabelerinde ikincil bir konumda bulunmuştur. Yazıt Laertes buluntuları arasında Roma öncesi döneme ait tek örnektir. Bulunan parçanın üstünde 9'u yan yüzeyler (A ve B) ve 3'ü de üst yüzeyinde (C) olmak üzere Fenike dilinde yazılmış 12 satırlık bir yazıt vardır. Metin bir takım arazi ve bağların mülkiyetini belirleyen adli bir hükümdür. Yazıda arazilerin Kral Warika (WRYK) tarafından belli bir kişiye verildiğinden bahsedilmektedir. Kral Warika ismi (Fenikece WRK yazılımıyla) Çineköy ve İncirli yazıtlarında da geçmektedir. Ancak Cebelireis yazıtı paleografik olarak MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısına, yani Çineköy ve İncirli'den yaklaşık bir yüzyıl sonrasına tarihlenmektedir. Bu yazıtta bahsedilen Kral Warika diğer Warika'nın soyundan gelen başka bir kral olabilir. Ayrıca yazıttaki şahıs isimlerinden 3-4 tanesinin Luvice orijinli olması Luvi ve Geç Hitit kültürünün bu döneme kadar uzandığının bir göstergesidir. Yerel kireç taşından işlenmiş blok 54 cm genişliğinde, 31 cm yüksekliğinde ve 17 cm derinliğindedir ve Alanya Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Cebelireis Yazıtı - T. Bilgin, 2019 Cebelireis, A yüzü - T. Bilgin, 2019 Cebelireis, B yüzü - T. Bilgin, 2019 Cebelireis, C yüzü - T. Bilgin, 2019


İlgili yayınlar:
Mosca, P. G. and J. Russell. "A Phoenician Inscription from Cebel Ires Dağı in Rough Cilicia," Epigraphica Anatolica 9, 1987: 1–28.
Lemaire, A. "Une inscription phénicienne découverte récemment et le mariage de Ruth la Moabite," Eretz-Israel 20, 1989: 124*–29*.
Lipiński, E. Itineraria Phoenicia, Leuven, 2004 (128-30).
Long, G. A. "A Kinsman-Redeemer in the Phoenician Inscription from Cebel Ires Dağı," ZAW 103, 1991: 421–24.
Long, G. A. ve D. Pardee. "Who Exiled whom? Another Interpretation of the Phoenician Inscription of Cebel Ires Dağı," Aula Orientalis 7, 1989: 207–14
Margalit, B. "Philological Notes on a Recently Published Phoenician Inscription from Southern Anatolia," in Dort ziehen Schiffe dahin... ed. M. Augustin, K.-D. Schunk, 1996: 119–29.
Röllig, W. "Zur phönizischen Inschrift von Cebelireis Dağı," in D'Ougarit à Jérusalem, ed. by C. Roche, 2008: 51–56.
Simon, Z. "Awarikus und Warikas: Zwei Könige von Hiyawa," ZA 104, 2014: 91-103.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2019.