Ana Sayfa
English

Beyköy

Beyköy, Afyon'un yaklaşık 43 km kuzeyinde, İhsaniye kasabası yakınındadır. Köyün yakınındaki Yumruktepe olarak bilinen bölgede özellikle Frig ve Roma dönemi kalıntıları mevcuttur. William Ramsay (1889) Beyköy yakınlarında 1884 yılında bulduğu trakit bir blok üstüne Luvi hiyeroglifleri ile işlenmiş yazıt parçasının çizimini yayınlamıştır, ancak yazıt günümüzde kayıptır. P. Meriggi ve E. Masson yazıtı Hitit İmparatorluk dönemine tarihlemişlerdir.

1965 yılında, Franz Steinherr'in Yumruktepe kayalıklarında olduğunu iddia ettiği ve Ramsay'in yazıtından hareketle Hitit İmparatorluk dönemine tarihlediği kanatlı güneş kursu ve bir diğer Luvi hiyeroglifli yazıt muhtemelen bir yanılgıdır. Tepenin zirvesine yakın bir noktada güneydoğuya bakan dikey bir yüzeye işlenmiş yaklaşık 80 cm uzunluğunda, oldukça aşınmış ve günümüzde neredeyse tamamen likenle kaplanmış kabartma belli bir ışık açısıyla kanatlı güneş kursu gibi görülmekle birlikte (aşağıda Steinherr ve Ehringhaus resimleri), diğer açılardan kayadaki dörtgen şekilli bir kabartma çerçevenin alt kenarına ait olduğu izlenimi vermektedir. Bunun bir kaç metre sağındaki geometrik kabartmalar da (aşağıda son resim) hiyeroglif yazıt izlenimi vermiş olmalıdır.

2018 yılında yayınlanan sözde Beyköy 2-4 yazıtları, 2012 yılında ölen arkeolog James Mellaart tarafından uydurulmuş sahte belgelere dayanmaktadır ve tarihsel bir değeri yoktur.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Yumruktepe'nin güneydoğu yönünden görünümü - T. Bilgin, 2022 Kayıp Beyköy yazıtının çizimi - W. M. Ramsay, 1889 Kanatlı Güneş Kursu(?) - F. Steinherr, 1965 Kanatlı Güneş Kursu(?) - H. Ehringhaus, 2005 Kanatlı Güneş Kursu(?) - T. Bilgin, 2022 Kanatlı Güneş Kursu(?) - I. Simon, 2019 Geometrik şekiller - T. Bilgin, 2022


İlgili Yayınlar:
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz am Rhein, 2005.
Gonnet, H. "The cemetery and rock-cut tombs at Beyköy in Phrygia," in Anatolian Iron Ages 3, ed. A. Çilingiroğlu ve D. H. French, Ankara, 1994: 75-90.
Masson, E. "Les Inscriptions Louvites Hieroglyphiques de Köylütolu et Beyköy," Kadmos 19, 1980: 106–22.
Meriggi, P. Manuale di Eteo Geroglifico II/3, Rome, 1975: 263–64.
Ramsay, W. M. "Syro-Cappadocian Monuments in Asia Minor," Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituts 14, 1889: 170–91 (181–82).
Steinherr, F. "Die hieroglyphen-hethitische Inschrift des Reliefs A am Karabel," Istanbuler Mitteilungen 15, 1965: 17–23 (23).


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2022.
William M. Ramsay, 1889.
Franz Steinherr, 1965.
Horst Ehringhaus, 2005.
Ingeborg Simon, (CC BY-SA 3.0), 2019.