Ana Sayfa
English

Atabey

Kireç taşından işlenmiş dikdörtgen şekilli stel Malatya'nın 15 km kadar kuzeydoğusundaki Atabey Köyünde bulunmuştur. Yüksekliği 153 cm, eni 57 cm ve kalınlığı 33 cm'dir. Arka tarafı yuvarlaktır ve en altta 17 cm yüksekliğinde steli bir kaideye dikme amaçlı yapılmış zıvana çıkıntısı vardır. Üst kısmı oldukça aşınmış olmakla beraber, düzlenmiş olan ön yüzüne işlenmiş rölyefin bir libasyon sahnesi olduğu anlaşılmaktadır. Sağdaki uzun elbiseli ve muhtemelen bir hükümdarı temsil eden figür, sol taraftaki dağların üstünde durur şekilde işlenmiş ve sivri şapkalı Fırtına tanrısı için ritüel amaçlı içki dökmektedir. Hükümdar da yüksek bir obje üzerinde tanrı ile aynı seviyededir. Benzer libasyon sahneleri çeşitli diğer Hitit eserlerinde de görülmektedir (bkz. Fraktin, Altınyayla, Darende, İspekçür, ve Arslantepe'deki çeşitli ortostatlar). Stil olarak MÖ 13.-12. yüzyıllar arasına ait olduğu tahmin edilmektedir. Stel Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Atabey steli - T. Bilgin, 2006 Atabey steli - T. Bilgin, 2014


İlgili yayınlar:
Ussishkin, D. "A Hittite Stele from Atabey Köyü Near Malatya," FsNÖzgüç, 1993: 635–37 ve levha 122-23.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006, 2014.