Ana Sayfa - Arslantepe Sayfası
English

Ortostat

Kireçtaşından işlenmiş bir stelin üst yarısına ait parça 1967 yılında Malatya şehrinde bir yol yapımı sırasında bulunmuştur. Ön yüzünde omuzunda bir gürz tutan, muhtemelen bir tanrıyı temsil eden, sakalsız bir erkek figürünün üst yarısı görülmektedir. Başına bitişik sekilde hemen yukarısında kanatlı güneş kursu ve onun da yukarısında kısmen hasarlı olarak Luvi hiyeroglifiyle güneş karakteri bulunmaktadır. Stelin dar sağ yüzünde gene kısmen gözüken bir kolunu kaldırmış bir erkek figürü vardır. Yukarısındaki Luvi hiyeroglifleri bu kişiyi Kral Allumalli(?) olarak tanımlamaktadır. Mevcut parça 0,60 m yüksekliğinde, 0,40 m genişliğinde ve 0,20 m kalınlığındadır. M.Ö. 12.-11. yüzyıla tarihlenir. Malatya Müzesinde ancak sergide değildir.

J. D. Hawkins, 2000

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 313–14 ve lev. 152. (MALATYA 14)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Malatya D/1)
Pecorella, P. E. "Una stele neoetea da Malatya," FsMeriggi, 1969: 226–35.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.