Ana Sayfa
English

Ankara

Dörtgen şekilli bazalt blok ilk olarak Ankara kelesinde 1927 yılında görülerek yayınlanmıştır. İlk buluntu yeri bilinmemekle birlikte Karkamış'tan gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Dikdörtgen prizma şekilli bir anıtın orta kısmına aittir. Yaklaşık olarak 0.35 m yüksekliğinde, 0.45 m genişliğinde ve 0.33 m derinliğindedir. Luvice bir yazıtın 3-satırlık kısmı bloğun cevresini dolanacak şekilde işlenmiştir ancak bir yüzeyi tamamen tahrip olmuş durumdadır. Mevcut parçada tipik bir lanet formülü okunmaktadır ve yazıta zarar verecek kişiler tanrıların gazabıyla tehdit edilmektedir. Paleografik olarak M.Ö. 8. yüzyıl ortalarına tarihlenmiştir. Blok Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J. D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, de Gruyter, 2000: 559–61 ve lev. 318.

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.