Ana Sayfa
English

Andaval

Üzerinde bir rölyef ve dört satırı gözüken bir yazıt bulunan stel parçasını ilk olarak W. M. Ramsey, 1890 yılında Niğde’nin yaklaşık 9 km kuzeydoğusundaki Andaval (şimdi Aktaş) köyündeki bir kilisenin zemin döşemesinde gördüğünü bildirmiştir. Yaklaşık 50 cm çapında dairesel olarak kesilmiştir. Yazıtta “Hükümdar Saruwani, Nahitiya kentinin efendisi” olarak bahsi geçen kişinin Tuwana kralı olduğu ve Warpalawa’dan daha önce hüküm sürdüğü bilinmektedir. Nahitiya şimdiki Niğde şehrinin Hitit dönemindeki adıdır. Saruwani’nin adı Niğde’de bulunmuş bir kaidede de geçer. M.Ö. 9. yüzyıl sonları ile 8. yüzyılın başları arasına ait olduğu tahmin edilmektedir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir. Birebir bir kopyası Niğde Müzesinde görülebilir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 B. Bilgin, 2017


İlgili yayınlar:
Balatti, S. "Some remarks on the dating of the ANDAVAL stela: palaeographic and iconographic analysis," Anatolica 38, 2012: 149–68.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 514-16 ve lev. 291.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 281, 346.
Ussishkin D., "On the Date of the Neo-Hittite Relief from Andaval," Anadolu (Anatolia) 11, 1967: 197-201.


Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
Bora Bilgin, 2017.