Ana Sayfa
English

Afrin Steli

Dörtgen prizma şekilli bir stelin orta kısmına ait olan bu parça Afrin kasabası yakınlarında bulunmuştur, ancak buluntu yeri orijinal lokasyonu değildir. Yaklaşık 0,5 metre genişliğinde olan stelin A yüzünde bir Fırtına tanrısı kabartması vardır. Diğer üç yüzeyde ise Luvi hieroglifi ile yazılmış bir metin mevcuttur ancak D yüzü tamamem tahrip olmuştur. B ve C yüzeylerindeki 3 satırlık metin de hem kısa hem de hasarlı olduğu için içerik konusunda fazla bir bilgi vermemektedir. Stel 1995 yılında Ain Dara kazı evinde bulunmaktaydı. Günümüzde nerede olduğu belli değildir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J.D. Hawkins, 2000 - Foto: P.Zimansky J.D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 386-87 ve plts. 207-8.

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.