Ana Sayfa
English

Zincirli (Sam'al)

Sam'al şehri M.Ö. 10. ve 7. yüzyıllar arasında bölgede hüküm süren Geç-Hitit/Arami krallığının başkentiydi. Şehrin bulunduğu Zincirli Höyük'te ilk kazılar 1888 ve 1902 yılları arasında aralıklı olarak Alman Şarkiyat Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Bu kazılarda çift duvarlı ve 100 kadar kule ile tahkim edilmiş şehir surlarıyla çevrili bir alan ve bunun içinde kalın duvarlarla tahkim edilmiş bir kale tespit edilmiş, çeşitli kapı aslanları, heykeller, kabartma ortostatlar, ve Fenike, Arami ve Samal dillerinde yazılmış steller bulunmuştur. Zincirli 2006 yılından beri David Schloen idaresinde bir Chicago Universitesi Oriental Institute ekibi tarafından kazılmaktadır. Buluntuların çoğu İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Berlin'deki Vorderasiatisches Müzesinde sergilenmektedir. Yakın zamanda bulunan eserler Gaziantep Müzesindedir.Click on the pictures larger images.

City Plan
Şehir planı Kale planı 3-boyutlu kale planı - Bergama Müzesi, Berlin
Güney Şehir Kapısı
Louvre, Vorderasiatisches, İstanbul Arkeoloji ve Gaziantep Müzeleri
Güney kapısının rekonstrüksiyonu, R. Koldeway Louvre - B. Bilgin, 2013 Kanatlı mitolojik varlık, Berlin - F. von Luschan, 1902 Kanatlı mitolojik varlık, İstanbul - B. Bilgin, 2006 Kesik bir baş tutan atlı savaşçı, Berlin - F. von Luschan, 1902 Kanatlı varlık ve sfenks, İstanbul - B. Bilgin, 2006 İçki kapları tutan iki adam, İstanbul - B. Bilgin, 2006 Avcı ve tavşan, İstanbul - B. Bilgin, 2003 Av hayvanları, İstanbul - B. Bilgin, 2003 Gaziantep - F. Anıl, 2018
Kale, dış kapı - Batı kanadı ortostatları
Batı kanadı orthostatlarının hepsi İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.
Kuzeyden bakış açısıyla dış kapı çizimi - R. Koldeway B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006
Kale, dış kapı - Doğu kanadı ortostatları
Doğu kanadı orthostatlarının hepsi Berlin'dedir.
Vorderasiatisches Müzesi Vorderasiatisches Müzesi Vorderasiatisches Müzesi Vorderasiatisches Müzesi Vorderasiatisches Müzesi Vorderasiatisches Müzesi T. Bilgin, 2010
T. Bilgin, 2010 T. Bilgin, 2010 Vorderasiatisches Museum Vorderasiatisches Museum Vorderasiatisches Museum Vorderasiatisches Museum Vorderasiatisches Museum T. Bilgin, 2010
Kale, İç Kapı - Aslan ve sfenksler
Kapı aslanları - F. von Luschan, 1911 (1902) Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 İstanbul - B. Bilgin, 2006 İstanbul - B. Bilgin, 2006 Louvre - T. Bilgin, 2007 Louvre - T. Bilgin, 2007
Kuzey avlusu girişi (Gate Q) ve Kulamuwa Steli
Vorderasiatisches Müzesi
Avlu kapısının doğu yönünden görünümü - F. von Luschan, 1902 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Kulamuwa'nın Fenikece yazıtı, Berlin - T. Bilgin, 2010
Kral heykeli
İstanbul Arkeoloji Müzesi
B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006
Hilani IV
Hilani IV binası girişi - F. von Luschan, 1911 Berlin - F. von Luschan, 1911 İstanbul - B. Bilgin, 2006 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010
Hilani III
Gaziantep Müzesi - F. Anıl, 2018 Berlin - T. Bilgin, 2010 Berlin - T. Bilgin, 2010 İstanbul - T. Bilgin, 2010 İstanbul - T. Bilgin, 2010
Berlin - T. Bilgin, 2010 İstanbul - B. Bilgin, 2010 İstanbul - B. Bilgin, 2010
Diğerleri
K binasının güneyden görünümü - F. von Luschan, 1902 J binası içinden kuzey avlusu girişi - F. von Luschan, 1902 K binası sütun kaidesi, Berlin - T. Bilgin, 2010 K binası sütun kaidesi, İstanbul - B. Bilgin, 2003 Kulamuwa'ya ait bir stel (Hilani II yakınlarından), Berlin - T. Bilgin, 2010 Hilani I batı duvarından, Berlin - T. Bilgin, 2010 Barrakib'e ait Aramice yazıt, İstanbul - B. Bilgin, 2006 Barrakib'e ait Aramice yazıt fragmanı, Berlin - T. Bilgin, 2010 Kuttamuwa'ya ait Samalca yazıt, Gaziantep Müzesi - F. Anıl, 2018 Ördekburnu köyünde bulunan Samalca yazıt, İstanbul - B. Bilgin, 2011 At heykellerine ait parçalar (Hilani II yakınlarından), Berlin - T. Bilgin, 2010 Sfenks (Hilani II yakınlarından), İstanbul - B. Bilgin, 2003 Kapı aslanı, İstanbul - F. von Luschan, 1911 Gaziantep Müzesi - B. Bilgin, 2009 Gaziantep Müzesi - B. Bilgin, 2009 Adana Müzesi - T. Bilgin, 2017 W. Ward, 1887 F. von Luschan, 1902
Gerçin'de bulunan Fırtına Tanrısı heykeli
Fırtına Tanrısı heykeli, Berlin - T. Bilgin, 2010 Fırtına Tanrısı heykeli, Berlin - T. Bilgin, 2010 Heykelin kaidesine ait aslan başları, Berlin - T. Bilgin, 2010İlgili yayınlar:
Gilibert, A. Syro-Hittite monumental art and the archaeology of performance: the stone reliefs at Carchemish and Zincirli in the earlier first millennium BCE Berlin, 2011.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971.
von Luschan, F., E. Schrader, and E. Sachau, Ausgrabungen in Sendschirli, vol. I. Berlin, 1893.
von Luschan, F. and R. Koldeway, Ausgrabungen in Sendschirli, vol. II. Berlin, 1898.
von Luschan, F. Ausgrabungen in Sendschirli, vol. III. Berlin, 1902.
von Luschan, F. and G. Jacoby, Ausgrabungen in Sendschirli, vol. IV. Berlin, 1911.
Zincirli höyük hakkında detaylı bilgi için: https://zincirli.uchicago.edu.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013.
Tayfun Bilgin, 2007, 2010.
Figen Anıl, 2018.
Felix von Luschan, 1902, 1911.
William H. Ward, AJA 1, 1887.
Vorderasiatisches Museum.


Sam'al Kralları
Gabbar(~ 920'den itibaren)
BMH (veya BNH) Gabbar'ın oğlu/kardeşi(?)
HayyaGabbar'ın oğlu/akrabası(?) (~ 870/860'tan itibaren)
Sa`il Hayya'nın oğlu
KulamuwaHayya'nın oğlu (~ 840-815)
QRL (Qurila?/Qarli?)
I. PanamuwaQRL'nin oğlu (~ 745'e kadar)
    taht varisi Barsur'un katli ile hakimiyet kısa bir süre başka birinin kontrolünde kalmıştır.
II. PanamuwaBarsur'un oğlu(~ 743?-733/2)
BarrakibII. Panamuwa'nın oğlu (~ 733/2-712?)
    Asur hakimiyeti