Ana Sayfa
English

Yalburt Hitit Havuzu

Yalburt anıtı, Konya’nın Ilgın ilçesinin 23 km kuzeybatısındaki Yalburt olarak bilinen çayırlık bir alandadır. 1970 yılında YSE çalışmaları sırasında bir buldozer tarafından tepenin yamacı düzenlenirken tesadüfen bulunmuştur. Alan 1970-1975 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Raci Temizer tarafından kazılmış ve anıt bugünkü haline restore edilmiştir.

İç taraf bakan yüzeyleri üzerinde hiyeroglif yazılar bulunan 20 kireçtaşı bloğun duvarlarının en üst sırasını oluşturduğu, 13 metreye 8 metre boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir havuzdur. Besleyen kaynak 1970'lerde civardaki köylere yönlendirilmiş olduğu icin havuz artık kurudur. İçe bakan yüzeyleri Luvice bir yazıt ile işlenmiş bloklar havuzun 3 kenarını (güney, batı ve kuzey) oluşturur. 4. kenarın (doğu), zamanında benzer bloklara sahip olup olmadığı belli değildir. Yazıtın ilk bloğunda Kral Tuthaliya adı, kanatlı güneş simgesi ile birlikte açıkça görülmektedir. Blokların çoğu aynı yerde geç devirlerde inşa edilmiş yapılarda kullanılmış olarak bulunmuştur. Blokların şu anki restore edilmiş sırası tamamen doğru değildir ve bir miktar bloğun da eksik olduğu anlaşılmaktadır. Poetto ve Hawkins’in incelemelerine göre 1., 16. ve 10. bloklar çok büyük ihtimalle yazıtın ilk üç bloğudur ancak kalan bloklar için kesin bir şey söylenemez. Yazıt, (IV.) Tuthaliya‘nın savaşlarından ve başarılarından bahsetmektedir. Anıt, büyük ihtimalle Hititlerin diğer su anıtlarına (örneğin Eflatunpınar) benzer şekilde bir havuz veya su rezervuarı olarak yapılmış olmalıdır.

Ağustos 2019 itibarı ile anıt sonderece bakımsız durumda bulunmaktadır. Havuz alanına daha çok toprak dolmuş, yazıtsız olan kuzey duvarı temelleri görünmez hale gelmiş, 6. blok parçalara ayrılıp devrilmiş, daha önce yüzüstü yere devrilmiş olan 18. ve 19. bloklar artık tamamen toprak altında kalmış durumdadır. Anıtın acilen çevre düzenlemesi yapılarak koruma altına alınması ve mümkünse blokların replikaları ile değiştirilmesi gerekmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Yalburt Hitit Havuzu - H. Ehringhaus, 2005 Güney duvarı - H. Ehringhaus, 2005 Batı duvarı - H. Ehringhaus, 2005 Kuzey duvarı - H. Ehringhaus, 2005
Sırasıyla güney, batı ve kuzey duvarlarındaki bloklar (H. Ehringhaus)
blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5
blok 6 blok 7 blok 8 blok 9 blok 10
blok 11 blok 12 blok 13 blok 14 blok 15 blok 16 blok 17 blok 18 ve 19
2011 yılı Haziran ayında Yalburt Havuzu
Yalburt - C. Süer, 2011 Genel görünüm - C. Süer, 2011 Güney duvarı - E. Anıl, 2011 Kuzey duvarı - E. Anıl, 2011
Güney, batı ve kuzey duvarları
blok 1 - C. Süer, 2011 blok 2 - C. Süer, 2011 blok 3 - C. Süer, 2011 blok 4 - C. Süer, 2011 blok 5 - C. Süer, 2011
blok 6 - C. Süer, 2011 blok 7 - C. Süer, 2011 blok 8 - C. Süer, 2011 blok 9 - C. Süer, 2011 blok 10 - C. Süer, 2011
blok 11 - B. Bilgin, 2011 blok 12 - C. Süer, 2011 blok 13 - C. Süer, 2011 blok 14 - C. Süer, 2011 blok 15 - C. Süer, 2011 blok 16 - C. Süer, 2011 blok 17 - C. Süer, 2011 blok 18 ve 19 - C. Süer, 2011
Ağustos 2019
T. Bilgin, 2019 T. Bilgin, 2019 Blok 6'daki hasar - E. Anıl, 2019 Blok 18 ve 19 muhtemelen artık toprak altında - T. Bilgin, 2019İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz, 2005: 37–46.
Hawkins, J. D. "Appendix 1. YALBURT" The hieroglyphic inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa (Sudburg), StBoT Beiheft 3, 1995: 66–85.
Hawkins, J. D. "Tudhaliya the Hunter," FsDeRoos, 2006: 49–76.
Karasu, C., M. Poetto, S. Ö. Savaş, "New Fragments Pertaining to the Hieroglyphic Inscription of Yalburt," Archivum Anatolicum 4, 2000: 99–112.
Özgüç, T. İnandıktepe. An Important Cult Center in the Old Hittite Period., TTK 43, Ankara, 1988.
Poetto, M. L'iscrizione luvio-geroglifica di YALBURT, StMed 8, Pavia, 1998.
Yalburt Yaylası Archaeological Landscape Research Project

Resim kaynakları:
Horst Ehringhaus, 2005.
Cüneyt Süer, 2011.
Ertuğrul Anıl, 2011, 2019.
Bora Bilgin, 2011.
Tayfun Bilgin, 2019.