Ana Sayfa
English

Yağrı Rölyefi

Stel 19. yüzyıl sonlarında Eskişehir'e baglı Günyüzü kasabası yakınlarındaki Yağrı mevkiinde bulunmuştur. Bir sunağın iki yanında oturur durumda tasvir edilmiş iki figür muhtemelen Hitit tanrılarını temsil etmektedir. Stel, Yazılıkaya'daki 65-66 nolu figürler ile benzerlik göstermektedir. Soldaki tanrıça(?)'nın sağ eli üzerindeki hiyeroglif karaterler -p]a-tu olarak okunabilir ve Yazılıkaya no. 66'daki DEUS Ti-pa-tu yazımıyla kıyaslanabilir (Özcan 2012). Dolayısıyla, Yağrı stelinin Yazılıkaya'daki 65-66 nolu figürler ile aynı olduğu düşünülebilir. M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenmiş olan stel, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

B.Bilgin K.Bittel E.Anılİlgili yayınlar:
Bittel, K. Die Hethiter, München: Beck. 1976: 201 ve fig. 230.
Darga, M. Hitit Sanatı, İstanbul: Akbank Yayınları. 1992: 192.
Özcan, A. 2012. "Yağrı Steli/Yağrı Stele," Ömer Çapar'a Armağan, Ankara: Hel Yayıncılık. 2012: 221-29.

Resim kaynakları:
Kurt Bittel, 1976
Bora Bilgin, 2006.
Ertuğrul Anıl, 2011.