Ana Sayfa
English

Tell Tayinat

Tell Tayinat (Tell Tainat), Antakya’nın yaklaşık 25 km. doğusunda, Tell Açana höyüğüne de 800 m. uzaklıktadır. Sitenin antik çağlardaki adı olasılıkla, Patina/Unqi Geç-Hitit krallığının başkentinin de adı olan Kunulua idi. Patina ve Unqi Asurlular’ın kullandığı isimlerdir. M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllara ait birçok ortostat ve ince işlemeli sütun kaideleri bulunmuştur. Ortostatların bir kısmı geç Asur dönemine ait olup Şikago’daki Oriental Institute’da, birçok diğer buluntu da Antakya Müzesi’ndedir. 1936 yılında, Doğu Kapısı yakınlarında, oturur durumda devasa bir heykele ait üzeri yazılı birçok parça bulunmuştur. Heykel büyük ihtimalle Karkamış’daki Kral Kapısı’nda bulunanın bir benzeridir. Oniki büyük ve birçok ufak parça, Bu metinde (TELL TAYINAT 1) okunabilen birkaç kelimeden biri Halparuntiya’dır. Eğer bu kişi Asur kaynaklarında M.Ö. 857 ve 853’de isminden iki kez Qalparunda olarak bahsedilen kişi ile aynı ise heykel, M.Ö. 9. yüzyıl ortalarına ait olmalıdır. Yazıtta geçen yer ismi Walastin, Meharde ve Sheizar yazıtlarında da geçmektedir. Üzerinde 5 satırlık Luvi hiyeroglifi ile yazılmış metin (TELL TAYINAT 2) bulunan dikdörtgen bir bloğu oluşturacak şekilde bir araya getirilmiş parçaların daha önceler? yukarıda bahsedilen heykelin kaidesini oluşturduğu düşünülmüşse de, yazı stili olarak 8. yüzyıla tarihlenmiştir. Halen devam eden kazılarda 2011 yılında anıtsal bir kapı aslanı ve 2012 yılında Suppiluliuma isimli bir krala ait dev bir heykel bulunmuştur. Ayrıca Hitit devrine ait olmakla birlikte geç devirlerde başka yapılarda tekrar kullanılmış birçok irili ufaklı parça vardır. Böyle bir tahribat, M.Ö. 738 yılında şehrin Asurlular tarafından ele geçirildiğinde anıtların da tahrip edildiğine işaret etmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Yerleşke
Yapı II, Megaron Aslanlı sütun kaidesi Yapı I Yapı I Yapı I
Şuppiluliuma Heykeli ve Diğerleri
Şuppiluliuma'nın devasa heykeli Heykelin sırtındaki yazıt Heykelin sırtındaki yazıt Heykelin sırtındaki yazıt Sütun kaidesi - foto C.Süer Ortostat - foto E.Anıl
Asur Dönemi Eserleri
Asur dönemi aslan heykeli - foto C.Süer Asur dönemi aslanlı sütun kaidesi - B.Bilgin Sütun kaidesi - foto B.Bilgin Sütun kaidesi - foto B.Bilgin Sütun kaidesi, Oriental Institute, Şikago - foto T.Bilgin
Anıtsal Heykelin Parçaları ve TELL TAYINAT 1 yazıtı
Anıtsal heykelin parçaları, Oriental Institute, Şikago - foto T.Bilgin foto T.Bilgin foto T.Bilgin Kırık parça 1 - I.Gelb foto T.Bilgin Kırık parça 2 - J.D.Hawkins Kırık parçalar - J.D.Hawkins
TELL TAYINAT 2 yazıtı
foto T.Bilgin foto T.Bilgin foto T.Bilgin foto T.Bilgin foto T.Bilgin
Diğer parçalar
Dişi Sfenks - Oriental Institute, Şikago Oriental Institute, Şikago - foto T.BilginResim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.
Tayfun Bilgin, 2010.
Ertuğrul Anıl, 2010.
Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, Cüneyt Süer, Haluk Akpınar 2015.
Oriental Institute of Chicago.
Ignace Jay Gelb. 1939. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP, 45.) Chicago.
J. David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.