Ana Sayfa
English

Taşçı

Kayseri’nin 60 km. güneydoğusunda, Yenice Irmağı’nın Zamanti vadisinde Taşçı olarak bilinen yerin yakınındadır. Vadinin kireçtaşı kayalık yamaçlarında, yaklaşık 100 m. aralıkla iki grup halinde düzlestirilmiş kaya yüzeylerine işlenmiş rölyefler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Taşçı A, yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Sağa dönük üç kişiyi gösteren rölyef, ilk olarak Hans Rott tarafından 1906 yılında fark edilmiştir. Figürlerin üzerinde ve sol tarafta Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazılar vardır. Rölyefin alt bölümlerindeki detaylardan anlam çıkarmak neredeyse olanaksızdır. En soldaki figür bir kadın, onun önünde yer alan iki kişi ise erkektir. Sağdan sola yazılan yazıdaki ilk isim(?) kısmen okunmuş olup (...-li-zi), devamının şu şekilde olabileceği önerilmiştir: “Manazi, ordu katibi Lupaki'nin kızı, saray muhafızı Zida’nın oğlu(?), Kahraman Büyük Kral Hattusili’nin hizmetkarı” (Hawkins). En sağdaki figürün üzerindeki isim tamamlanmamıştır. Yazının sol bölümünde geçen Hattusili adı, III. Hattusili'ye aittir ve rölyefin 13ncü yy. ortalarına ait olduğunu göstermektedir. Rölyefin yukarısındaki mağarada bulunan oyuklar ritüel amaçlı kullanılmak üzere açılmış olabilir.

İkinci rölyef, Taşçı B, ilk olarak S. Alp, E. Akurgal ve W. McCallien tarafından yapılan bir araştırma gezisi sırasında fark edilmiştir. Figürun kensdisi oldukça iyi durumda olmasına rağmen, ileri uzanmış kollarının altında ve üstünde yer alan yazılar okunaklı değildir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

Taşçı A
Taşçı A - H.Ehringhaus Taşçı A - H.Ehringhaus Taşçı A - K.Bittel Taşçı A - E.Rossner Sağ taraf - H.Ehringhaus Sol taraf - H.Ehringhaus I.Sebastian - 2010 Mağaradaki oyuk - H.Ehringhaus çizim I.J.Gelb çizim K.Kohlmeyer
Taşçı B
Taşçı B, sağdaki kayalıkta - I.Sebastian Taşçı B - H.Ehringhaus Taşçı B - H.Ehringhaus çizim K.Kohlmeyerİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. 2005. "Excursus 7. Interpretation of the rock inscription TASÇI," in S. Herbordt, BoHa XIX, p.292-3.
Kohlmeyer, K. 1983. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", Acta Praehistorica et Archaeologica 15, p.74-80.

Resim kaynakları:
Horst Ehringhaus. Götter, Herrscher, Inschriften. 2005, Zabern. ISBN 3805334699.
Kurt Bittel, Die Hethiter, Beck, München 1976, ISBN 3406030246.
Eberhard Rossner, Die hethitischen Felsreliefs in der Türkei. 1988, ISBN 3924390029.
Kay Kohlmeyer, "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983. ISBN 3896467123
Ignace Gelb. 1939. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP, 45.) Chicago.
Ignacio Sebastian, 2010