Ana Sayfa
English

Taşçı

Kayseri’nin 60 km. güneydoğusunda, Yenice Irmağı’nın Zamanti vadisinde Taşçı olarak bilinen yerin yakınındadır. Vadinin kireçtaşı kayalık yamaçlarında, yaklaşık 100 m. aralıkla iki grup halinde düzlestirilmiş kaya yüzeylerine işlenmiş rölyefler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Taşçı A, yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Sağa dönük üç kişiyi gösteren rölyef, ilk olarak Hans Rott tarafından 1906 yılında fark edilmiştir. Figürlerin üzerinde ve sol tarafta Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazılar vardır. Rölyefin alt bölümlerindeki detaylardan anlam çıkarmak neredeyse olanaksızdır. En soldaki figür bir kadın, onun önünde yer alan iki kişi ise erkektir. Sağdan sola yazılan yazıdaki ilk isim(?) kısmen okunmuş olup (...-li-zi), devamının şu şekilde olabileceği önerilmiştir: “Manazi, ordu katibi Lupaki'nin kızı, saray muhafızı Zida’nın oğlu(?), Kahraman Büyük Kral Hattusili’nin hizmetkarı” (J. D. Hawkins). En sağdaki figürün üzerindeki isim tamamlanmamıştır. Yazının sol bölümünde geçen Hattusili adı, III. Hattusili'ye aittir ve rölyefin 13. yüzyıl ortalarına ait olduğunu göstermektedir. Rölyefin yukarısındaki mağaradaki birbiriyle bağlantılı yuvarlak oyuklar bir zamanlar buradan akan bir su tarafından şekillenmiş gibi gözükmektedir.

İkinci rölyef, Taşçı B, ilk olarak S. Alp, E. Akurgal ve W. McCallien tarafından yapılan bir araştırma gezisi sırasında fark edilmiştir. Figürun kensdisi nispeten iyi durumda olmasına rağmen, ileri uzanmış kollarının altında ve üstünde yer alan yazılar okunaklı değildir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Taşçı A
Taşçı A, resmin merkezinde agaçların altındaki gölgede Kaya duvarın dip tarafında Taşçı A ve hemen üzerinde küçük bir mağara Mağara içindeki oyuklar Taşçı A - H. Ehringhaus, 2005 Taşçı A - K. Bittel, 1976 Taşçı A - E. Rossner, 1988
Taşçı A sağ yan, altta üç figür ve üst taraflarında yazılar Taşçı A sol yan, 'Büyük Kral Hattusili'nin kulu' yazısı Taşçı A sağ taraf - H. Ehringhaus, 2005 Taşçı A sol taraf - H.Ehringhaus Taşçı A çizimi - I. Gelb, 1939 Taşçı A çizimi - K. Kohlmeyer, 1983
Taşçı B
Taşçı B, ortadaki iki büyük kayanın arkasında - T. Bilgin, 2019 Taşçı B - T. Bilgin, 2019 Taşçı B - H. Ehringhaus, 2005 Taşçı B çizimi- K. Kohlmeyer, 1983

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. "Excursus 7. Interpretation of the rock inscription TASÇI," in Die Prinzen- und Beamten-siegel der hethitischen Grossreichszeit auf
      Tonbullen aus dem Nisantepe-Archiv in Hattusa
(BoHa XIX), 2005: 292–3.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983: 74–80.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2019.
Ertuğrul Anıl, 2019.
Horst Ehringhaus. Götter, Herrscher, Inschriften, Zabern, 2005.
Kurt Bittel. Die Hethiter, München, 1976.
Eberhard Rossner. Die hethitischen Felsreliefs in der Türkei, München, 1988.
Kay Kohlmeyer, 1983.
Ignace Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments, (OIP 45), Chicago, 1939.