Ana Sayfa
English

Tanır

Doğal sebeplerle oldukça aşınmış olan kaya yazıtı ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nden Erkan Konyar tarafından 2009 yılında rapor edilmiştir. Yazıt Kahramanmaraş ilinde Tanır kasabasının Yukarı Boğaz mevkinde, Hurman nehri kıyısında kayalıklardan çıkan bir su kaynağının yakınında bulunmaktadır. Düzlenmiş bir kaya yüzeyine yerden yaklaşık 2,70 m yukarıya kazınmıştır. Orta bölümde Malitiya (MA-(LIx)-ZI) şehrinin ismi okunabilmiştir (bkz. Arslantepe). Sağdaki altı adet okunaklı olmayan hiyeroglif karakter bu şehrin hükümdarlarından birine ait olabilir. Kırık olan sol tarafta ise bu kişiye ait bir unvanın bulunduğu tahmin edilmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

E. Anıl, 2019 T. Bilgin, 2019 T. Bilgin, 2019 I. Simon, 2017İlgili yayınlar:
Doğan-Alparslan, M. and M. Alparslan. "Kahramanmaraş/Tanır’da bulunan Luwi hiyeroglifli bir yazıt," TÜBA-AR 14, 2011: 317-22.
Doğan-Alparslan, M. and M. Alparslan. "A New Luwian Rock Inscription from Kahramanmaraş," in Luwian Identities, edited by A. Mouton et al. (CHANE 64), Leiden, 2013: 215-32.

Resim kaynakları:
Ertuğrul Anıl, 2019.
Tayfun Bilgin, 2019.
Ingeborg Simon, (CC BY-SA 3.0), 2017.